X Y Z Kuşağına Mensup Kadınların Din Algılarının Karşılaştırılması: Konya Örneği

Din, insanın kendini ve evreni anlamlandırmasında hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını kurmasında en büyük katkıyı sağlayan vazgeçilmez bir olgudur. İnsanı iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan din; toplumun kültürel yapısı ile etkileşim halindedir ve tarihin farklı dönemlerinde farklı biçimlerde algılanmıştır. Aynı tarihsel dönemde doğan insanların, gerçekleşen olaylar açısından aynı olaylara tanıklık etmeleri, aynı karakteristik özellikleri göstermeleri, aynı tutum ve değerlere sahip olmaları ise kuşak kavramı ile ifade edilmektedir. Bu çalışma, insanla birlikte var olan din algısını; son yüzyılda bilim dünyasında popülerliği artan kuşak olgusu üzerinden betimlemeyi ve X, Y, Z kuşağına mensup kadınların din algıları arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın teorik kısmında kuşak kavramı, kuşak teorisi, kuşakların sınıflandırılması, X,Y,Z kuşaklarının özellikleri, din tanımları ve dine farklı yaklaşımlar, geleneksel ve modern toplumlarda din, din algısı ve dini tecrübenin boyutları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın evrenini, farklı kuşakları içinde barındıran 2.250.020 nüfuslu Konya ili, örneklemini ise X,Y, Z kuşağına mensup 500 kadın oluşturmaktadır. X, Y, Z kuşağına mensup kadınların din algılarını tespit etmek amacıyla Din Algısı Anket Formu kullanılmıştır. Bu anket formu beşli likert tipinde hazırlanmış olup 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; X, Y, Z kuşakları ile Din Algısı Anket formunda yer alan; eş seçimi, tesettür, dini konularda sohbet, din-bilim ilişkisi, devlet başkanı ve özgür yaşam konularını içeren maddeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre; X ve Y kuşağına mensup kadınların din algılarının benzerlik gösterdiği ancak Z kuşağına mensup kadınların din algılarında düşük düzeyde de olsa bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Görüntülenme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Nisan 2024 12:05
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
X Y Z Kuşağına Mensup Kadınların Din Algılarının Karşılaştırılması: Konya Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALTIPARMAK, Şerife
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kuşak Teorisi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
X,Y,Z Kuşağı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Din
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Din Algısı
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BUDAK, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:24:28Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:24:28Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Din, insanın kendini ve evreni anlamlandırmasında hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını kurmasında en büyük katkıyı sağlayan vazgeçilmez bir olgudur. İnsanı iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan din; toplumun kültürel yapısı ile etkileşim halindedir ve tarihin farklı dönemlerinde farklı biçimlerde algılanmıştır. Aynı tarihsel dönemde doğan insanların, gerçekleşen olaylar açısından aynı olaylara tanıklık etmeleri, aynı karakteristik özellikleri göstermeleri, aynı tutum ve değerlere sahip olmaları ise kuşak kavramı ile ifade edilmektedir. Bu çalışma, insanla birlikte var olan din algısını; son yüzyılda bilim dünyasında popülerliği artan kuşak olgusu üzerinden betimlemeyi ve X, Y, Z kuşağına mensup kadınların din algıları arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın teorik kısmında kuşak kavramı, kuşak teorisi, kuşakların sınıflandırılması, X,Y,Z kuşaklarının özellikleri, din tanımları ve dine farklı yaklaşımlar, geleneksel ve modern toplumlarda din, din algısı ve dini tecrübenin boyutları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın evrenini, farklı kuşakları içinde barındıran 2.250.020 nüfuslu Konya ili, örneklemini ise X,Y, Z kuşağına mensup 500 kadın oluşturmaktadır. X, Y, Z kuşağına mensup kadınların din algılarını tespit etmek amacıyla Din Algısı Anket Formu kullanılmıştır. Bu anket formu beşli likert tipinde hazırlanmış olup 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; X, Y, Z kuşakları ile Din Algısı Anket formunda yer alan; eş seçimi, tesettür, dini konularda sohbet, din-bilim ilişkisi, devlet başkanı ve özgür yaşam konularını içeren maddeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre; X ve Y kuşağına mensup kadınların din algılarının benzerlik gösterdiği ancak Z kuşağına mensup kadınların din algılarında düşük düzeyde de olsa bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5250
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms