Türkiye'de Enerji Verimliliği Politikaları Özelinde Konya İlindeki Firmaların Enerji Verimliliği Önem Ve Eğilim Düzeyleri

İnsanlık tarihi boyunca önemli bir konuma sahip olan enerji, insanların; ısınma, aydınlanma ve beslenme gibi birçok temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan zorunlu ihtiyaçlar arasındadır. Özellikle dünya tarihi açısından önemli dönüm noktalarından birisi olan sanayi devrimi ile birlikte insan gücüyle çalışan basit makinelerin yerini buhar makineleri alması, enerji kaynaklarına olan bağımlılığı arttırmış, insanlık tarihinin yeniden biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte makineleşmenin giderek artması nedeniyle enerji, üretim girdileri arasında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. 20.yy’dan itibaren sanayileşmenin artmasıyla birlikte enerji ihtiyacı da ona paralel olarak artmış böylece enerji-ekonomi ilişkisi ülkeler açısından daha büyük bir dikkatle üzerine düşülmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen devletler açısından kalkınmışlık düzeyi, enerji yoğunluğu ve kişi başı enerji tüketim miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kişi başı enerji tüketim miktarının yüksek olması ülkede enerji kullanımını gerektiren ekonomik faaliyetlerin ve refah düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda ülkemizde sanayileşme çalışmalarının devam etmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında her geçen yıl daha fazla enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Giderek artan enerji tüketimi ve tüketime konu olan kaynakların neredeyse %90 üzerinde ithalatla elde edilmesi, enerji verimliliği kavramının özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ülke gündemini daha yoğun bir şekilde meşgul etmesine zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’deki enerji verimliliği politikaları özelinde Konya ilinde yer alan firmaların enerji verimliliği önem ve eğilim düzeylerinin belirlenmesidir. Konya gibi sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olarak gerçekleştiği bir örnek üzerinden, ülkemiz için de bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunulabileceği öngörülmüştür. Enerji verimliliği açısından ülkemizde ve dünyada çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, firmalar açısından enerji verimliliğinin önemini saha çalışması yaparak, ortaya koyma çabası içerisinde olan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, firmalar açısından enerji verimliliğinin önemini belirlemek amacıyla imalat Sanayi Üretim Firmaları ve Hizmet Sektörü kuruluşlarına yönelik olarak enerji verimliliği açısından enerji kullanımının nasıl olması gerektiği ve mevcut enerji kullanımının durumu geniş bir perspektifle incelenmeye çalışılmıştır. Gerekli görülen yerlerde konunun uzmanlarından görüşler alınarak anket çalışması yapılmış, elde edilen bulgular üzerinden bir senteze ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak “Kesitsel Analiz Yöntemi” kullanılmış olup genel tarama modelinden yararlanılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Türkiye'de Enerji Verimliliği Politikaları Özelinde Konya İlindeki Firmaların Enerji Verimliliği Önem Ve Eğilim Düzeyleri
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
MEŞİN, Vehbi
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Enerji
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Enerji Politikaları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Enerji Verimliliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Konya
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ÖZKAN NESİMİOĞLU, Şerife
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:31:42Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:31:42Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
İnsanlık tarihi boyunca önemli bir konuma sahip olan enerji, insanların; ısınma, aydınlanma ve beslenme gibi birçok temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan zorunlu ihtiyaçlar arasındadır. Özellikle dünya tarihi açısından önemli dönüm noktalarından birisi olan sanayi devrimi ile birlikte insan gücüyle çalışan basit makinelerin yerini buhar makineleri alması, enerji kaynaklarına olan bağımlılığı arttırmış, insanlık tarihinin yeniden biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte makineleşmenin giderek artması nedeniyle enerji, üretim girdileri arasında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. 20.yy’dan itibaren sanayileşmenin artmasıyla birlikte enerji ihtiyacı da ona paralel olarak artmış böylece enerji-ekonomi ilişkisi ülkeler açısından daha büyük bir dikkatle üzerine düşülmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen devletler açısından kalkınmışlık düzeyi, enerji yoğunluğu ve kişi başı enerji tüketim miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kişi başı enerji tüketim miktarının yüksek olması ülkede enerji kullanımını gerektiren ekonomik faaliyetlerin ve refah düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda ülkemizde sanayileşme çalışmalarının devam etmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında her geçen yıl daha fazla enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Giderek artan enerji tüketimi ve tüketime konu olan kaynakların neredeyse %90 üzerinde ithalatla elde edilmesi, enerji verimliliği kavramının özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ülke gündemini daha yoğun bir şekilde meşgul etmesine zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’deki enerji verimliliği politikaları özelinde Konya ilinde yer alan firmaların enerji verimliliği önem ve eğilim düzeylerinin belirlenmesidir. Konya gibi sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olarak gerçekleştiği bir örnek üzerinden, ülkemiz için de bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunulabileceği öngörülmüştür. Enerji verimliliği açısından ülkemizde ve dünyada çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, firmalar açısından enerji verimliliğinin önemini saha çalışması yaparak, ortaya koyma çabası içerisinde olan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, firmalar açısından enerji verimliliğinin önemini belirlemek amacıyla imalat Sanayi Üretim Firmaları ve Hizmet Sektörü kuruluşlarına yönelik olarak enerji verimliliği açısından enerji kullanımının nasıl olması gerektiği ve mevcut enerji kullanımının durumu geniş bir perspektifle incelenmeye çalışılmıştır. Gerekli görülen yerlerde konunun uzmanlarından görüşler alınarak anket çalışması yapılmış, elde edilen bulgular üzerinden bir senteze ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak “Kesitsel Analiz Yöntemi” kullanılmış olup genel tarama modelinden yararlanılmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5257
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms