Show simple item record

dc.contributor.advisorYILDIZ, Hüseyin Bekir
dc.contributor.authorTÜRKER, Burak
dc.date.accessioned2022-01-17T12:47:11Z
dc.date.available2022-01-17T12:47:11Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5306
dc.description.abstractEngelli bireylerin çalışma hayatı içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmeleri için çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenlik olması gerekmektedir. Bu da engellilere duyarlı bir risk değerlendirme analizinin yapılması ile sağlanabilir. Bu açıdan ele alındığında engellilerin çalışma hayatında istihdamının sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir boyut olduğunu göstermektedir. 6331 sayılı kanunda yer alan 10/ç maddesinde de ifade edildiği gibi özel gereksinimi bulunan çalışanlar için özel politikaların izlenmesi gerekmektedir. Engelliliğin çok boyutlu olması işletmelerin bu alanlarda farklı politikalar izlemesine neden olmaktadır. Çünkü her engelli aynı risk ve tehlikeye maruz kalmamakta ve birbirinden farklı iş kazalarına karışabilmektedir. Bu nedenle engelli çalışanın durumuna uygun risk değerlendirmelerinin yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Yapılan bu risk değerlendirme engellilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yaşayabilecekleri sorunları minimum seviyeye indirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı engelli bireylerin çalışma ortamlarında yaşadıkları iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını belirlemek ve bunlara alınacak önlemleri tespit etmektir. Yapılan çalışma sonucunda da engelli çalışanların engel durumuna uygun önlemlerin alınmasıyla olası risk ve tehlikelerin engellenebileceği ve iş kazalarının azaltılabileceği söylenebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectEngellien_US
dc.subjectİş Sağlığıen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectTehlikeen_US
dc.titleEngelli Çalışanların İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record