Özel Yetenekli Ergenlerin Algıladıkları Helikopter Ebeveyn Tutumunun Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkileri

Bu çalışma, 12-18 yaş grubunda olup Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde öğrenime devam eden ergenlerin algıladıkları helikopter ebeveyn tutumunun psikolojik sağlamlık düzeylerine etkilerini incelemeye yönelik, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın genel evreni Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan (Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde), Bilim Sanat Merkezlerinde-BİLSEM öğrenime devam eden özel yetenekli ve/veya üstün zekâ tanısı almış 12-18 yaş arasındaki ergenlerdir (N=533). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Başkanlığının resmi onayı ve Etik Kurul onayı alındıktan sonra Türkiye geneli BİLSEM kurumlarındaki ergenlere veri toplama araçları uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu’; “Helikopter Ebeveynlik Ölçeği” ve “Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12) kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki kısmi korelasyon testi ile test edilmiştir. İkili değişkenler bağımsız gruplar t testi ile; ikiden fazla grupların karşılaştırmasında ise tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma grubundakilerin yaşı ve psikolojik sağlamlıkları arasında, babanın yaşı ve helikopter ebeveynlik arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki vardır. Algılanan helikopter ebeveynlik tutumu ve psikolojik sağlamlık arasında da negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Anne babası birlikte yaşayan ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, anne babası ayrı yaşayan ergenlere göre yüksektir. Güvenlik mensubu babaların çocuklarının algıladıkları helikopter ebeveynlik düzeyi, serbest meslek sahibi olan babaların çocuklarının algıladıklarından daha yüksektir.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Özel Yetenekli Ergenlerin Algıladıkları Helikopter Ebeveyn Tutumunun Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkileri
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Hatice
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Helikopter Ebeveyn Tutumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Özel Yetenekli Ergen
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik Sağlamlık
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-02-08T06:11:51Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-02-08T06:11:51Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışma, 12-18 yaş grubunda olup Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde öğrenime devam eden ergenlerin algıladıkları helikopter ebeveyn tutumunun psikolojik sağlamlık düzeylerine etkilerini incelemeye yönelik, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın genel evreni Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan (Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde), Bilim Sanat Merkezlerinde-BİLSEM öğrenime devam eden özel yetenekli ve/veya üstün zekâ tanısı almış 12-18 yaş arasındaki ergenlerdir (N=533). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Başkanlığının resmi onayı ve Etik Kurul onayı alındıktan sonra Türkiye geneli BİLSEM kurumlarındaki ergenlere veri toplama araçları uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu’; “Helikopter Ebeveynlik Ölçeği” ve “Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12) kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki kısmi korelasyon testi ile test edilmiştir. İkili değişkenler bağımsız gruplar t testi ile; ikiden fazla grupların karşılaştırmasında ise tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma grubundakilerin yaşı ve psikolojik sağlamlıkları arasında, babanın yaşı ve helikopter ebeveynlik arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki vardır. Algılanan helikopter ebeveynlik tutumu ve psikolojik sağlamlık arasında da negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Anne babası birlikte yaşayan ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, anne babası ayrı yaşayan ergenlere göre yüksektir. Güvenlik mensubu babaların çocuklarının algıladıkları helikopter ebeveynlik düzeyi, serbest meslek sahibi olan babaların çocuklarının algıladıklarından daha yüksektir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5312
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms