Show simple item record

dc.contributor.advisorGÜNDÜZ, Mehmet Akif
dc.contributor.authorSHABAN, Ahmed
dc.date.accessioned2022-02-25T07:35:58Z
dc.date.available2022-02-25T07:35:58Z
dc.date.issued2022-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5316
dc.description.abstractUluslararası pazar seçimi, ortaklar, yeni müşteriler veya teslimat noktaları aracılığıyla işleri yurtdışına genişletmeyi düşünen firmalar için önemli bir husustur. Firmalar bu yeni fırsata yatırım yapabilir ve bu nedenle pazar seçimi doğru olmalıdır. Firmanın uluslararası pazar seçimi kararını verirken dikkate alabileceği birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri arasında risk faktörü yer almaktadır. Uluslararası pazar seçimi, çok uluslu firmaların başarısında veya başarısızlığında kritik bir bileşendir. Zira firmalar uluslararası pazar seçiminde başarılı olursa firma kazanç elde edebilir dolayısıyla firma büyüyebilir. Başarısız olursa firma büyük zararlara uğrayabilir. Bu yüzden uluslararası pazar seçimi adım adım geçilerek yapılması gereken bir süreç olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu çalışma Türkiye’de yapılan ilk ve tek araştırma olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı uluslararası pazar kitlesini büyütmek isteyen firmaların risk tutumlarının uluslararası pazar seçimi üzerindeki etkisini değerlendirerek tespit edilmesi ve bu konuda daha sonra yapılacak araştırmalara yol haritası oluşturmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde uluslararası pazar seçimi ve ikinci bölümünde risk kavramı, risk eğilimi, risk iştahı, riskten kaçınma ve risk tutumu konularından genel hatları ile bahsedilecek, üçüncü bölümde ise firmaların risk tutumlarının uluslararası pazar seçimi üzerindeki etkisi ile ilgili analiz ve uygulama kısmı yer alacaktır. Çalışmada firma ve kişilik özelliklerinin risk tutumu üzerinde etkisi olup olmadığı korelasyon analizi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma sonunda ise, uluslararası pazar seçimi ile risk tutumu arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca gelecekteki çalışmalar için önerilere de bu bölümde yer verilecektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectUluslararası Pazar Seçimien_US
dc.subjectRisk Tutumuen_US
dc.subjectFirma ve Kişilik Özelliklerien_US
dc.subjectBasit Doğrusal Regresyon Analizien_US
dc.subjectKorelasyon Analizien_US
dc.titleFirmaların Risk Tutumlarının Uluslararası Pazar Seçimi Üzerindeki Etkisien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record