Show simple item record

dc.contributor.advisorYILDIZ, Hüseyin Bekir
dc.contributor.authorAYGÜNEŞ, Hüseyin Türker
dc.date.accessioned2022-02-25T07:37:09Z
dc.date.available2022-02-25T07:37:09Z
dc.date.issued2022-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5318
dc.description.abstractÜretim sürecinin ve özellikle tarımsal üretim sürecinin sürdürülebilirliği, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri anlamında oldukça önemli olmaktadır. Tarımsal üretimde görülen çeşitlilik aynı zamanda bu sektörde çalışan işçilerin karşılaşacakları tehlike ve risklerin de artmasına neden olmaktadır. Bunlar; tarımsal faaliyetlerin doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilmesi, düşük ücret, mevsimin önemi, gelir istikrarsızlığı gibi faktörlerdir. Tarım işçileri bu tehlike ve riskler karşısında ne yazık ki çoğu zaman savunmasızdır. Fakat tarım sektöründe çalışan bireylerin bu haktan yararlanmaları diğer çalışma gruplarına nazaran daha zordur. Çünkü çalışma şekli ve dönemi itibari ile sosyal güvenlik içerisinde yer alan son grup olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği hususunda atılacak her türlü adım yaşamsal öneme sahiptir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda çalışan sayısının bir ya da daha fazla olduğu bütün işletmeleri kapsayıcı bir niteliği bulunmaktadır. Bu kanunla birlikte tarım, orman ve su ürünleri gibi tarımsal ve hayvansal üretime doğrudan etki eden sektörleri de içeren kapsayıcı bir niteliğe sahip olmuştur. İlgili kanunda yer alan uygulamaların büyük bir kısmı tarım sektöründe uygulamak oldukça zordur. Bu durumun en temel nedeni de tarımda kayıt dışı istihdamın ve kendi nam ve hesabına çalışan küçük aile işletmelerin çok fazla olmasıdır. Bu nedenle tarım çalışanlarında görülen tehlike ve riskler belirlenirken bazı sorunlar yaşanabilir. Bu çalışmanın amacı tarım işlerinde çalışan tarım işçilerinin yaptıkları iş kapsamında karşılaşabilecekleri tehlike ve risklerin neler olduğu, alınan önlemleri ve olası sonuçlarını belirlemek olarak ifade edilebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectTarım Çalışanlarıen_US
dc.subjectTarımsal Tehlikeleren_US
dc.subjectTarımsal Riskleren_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.titleTarım İşçilerinin Tarımsal Faaliyetleri Esnasında Karşılaştıkları Tehlike ve Risklerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record