Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   İslami Finans Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Barış 

   KAZAK, Hasan; OKKA, Osman (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022-05)
   Son ilahi din olan İslam, küllî, kapsayıcı bir sisteme sahiptir ve hayatın bütün alanlarını kuşatan, düzenleyen ölçüler getirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanın Yaradan’ıyla, insanın diğer insanlarla, insanın içinde bulunduğu ...