Show simple item record

dc.contributor.advisorCURA, Fatih
dc.contributor.authorBALTA, Damla
dc.date.accessioned2022-04-12T08:07:58Z
dc.date.available2022-04-12T08:07:58Z
dc.date.issued2022-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5401
dc.description.abstractSon yıllarda küreselleşen dünya şartları nedeniyle sınırların tamamen yok olması ve oluşan yoğun rekabet, ürün ve hizmetlerin daha düşük bütçe ile taşınması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bundan dolayı da firmaların lojistik faaliyetlerini rakip firmalara göre daha etkin ve verimli yönetmeleri onlara avantaj sağlayacaktır. Lojistik sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler, lojistiğin dış ticaretin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada, Konya ilinde faaliyet gösteren 122 ihracatçı firmadan anket yöntemi ile veriler toplanmış ve yapılan analizler sonucu firmaların lojistik performansı, ihracat performansı ve ekonomik büyümesi arasında doğru orantılı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca Lojistik performans endeksi detaylandırılmış ve ülkelerin lojistik performansları değerlendirilip birtakım öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectUluslararası Ticareten_US
dc.subjectRekabeten_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.titleUluslararası Ticarette Lojistik Performansın İhracat Performansına ve Firma Performansına Etkisi: Konya İli Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record