Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZDAĞ, Mehmet Savaş
dc.contributor.authorADAM, Cansu
dc.date.accessioned2022-06-16T07:02:58Z
dc.date.available2022-06-16T07:02:58Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5422
dc.description.abstractSon yıllarda internet ve teknolojide yaşanılan gelişmeler hayatımızda büyük bir yer edinmeye bağlamış ve bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler neticesinde “hacker‟lar” sanal dünyanın tehditleri olarak hayatımıza girmiş ve 2017 yılında hacker‟lar bütün dünyayı sarsan fidye yazılımı saldırısıyla Siber Dünya‟da yerini almaya başlamıştır. Fidye zararlı yazılımı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devlet, banka ve hastaneleri etkileyerek büyük bir kaosa neden olmuş, 2021 yılı itibariyle fidye yazılımları geleceğin en büyük siber tehdidi olarak görülmeye başlanmıştır. Fidye yazılımları niteliği itibariyle bir zararlı yazılım türü olup etki ve kapsamı Türk Ceza Hukuku‟nda birçok suçun işlenmesine olanak sağlamaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümde hacker‟lığın tanımı, çeşitleri tarihçesi ile fidye yazılımı kavramı ve gelişimi incelenmiş; ikinci bölümde, Türk Ceza Kanun‟unda düzenlenen “şantaj”, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Veya Ele Geçirilmesi”, “Bilişim Sistemine Girme”, “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme” ve “Yasak Cihaz Ve Program” ,“Yağma” suçları fidye zararlı yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen saldırılara konu olabilecek suçlar açısından incelenmiş; üçüncü bölümde ise Dünya‟da gerçekleştirilen fidye yazılımı saldırılarına yer verilerek Amerika Birleşik Devletlerinde fidye yazılımı saldırısına karşı alınan önlemler ve bu kapsamda Türk Ceza Hukukunda yapılması öngörülen değişiklikler incelenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectHacker'lıken_US
dc.subjectFidye Yazılımlarıen_US
dc.subjectBilişim Sistemlerien_US
dc.subjectCeza Hukukuen_US
dc.titleHacker’ların Fidye Zararlı Yazılımları Kullanarak İşleyebileceği Suçlaren_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record