Show simple item record

dc.contributor.advisorBÜYÜKDOĞAN, Birol
dc.contributor.authorALTAN TEKİN, Rabia
dc.date.accessioned2022-11-01T07:06:01Z
dc.date.available2022-11-01T07:06:01Z
dc.date.issued2022-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5450
dc.description.abstractİnsan kaynakları yönetimi işletmeler için oldukça önemli bir unsur halini almıştır. Günümüz yoğun rekabet dünyasında mevcut pazar alanında diğer işletmelerden geride kalmak istemeyen işletmeler kurumsallaşarak insan kaynakları yönetimine ciddi yatırımlar yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin ise öncelikli fonksiyonu işletmeler için personel işe alma olsa da iş akışına yeni dahil edilen bireylere ve mevcut çalışanlara eğitim vermek, oryantasyon sürecini tamamlamak, ücretlendirme gibi mal ve hizmet üretiminin devamlılığını sağlayacak en önemli fonksiyonları kapsadığını da belirtmek mümkündür. Özellikle teknoloji ve bilişimin hızla geliştiği bir çağda teknolojiyi kullanarak fonksiyonların düzenli ve sorunsuz işlemesini sağlamak İKY (İnsan Kaynakları Yönetimi) için önemli ve önceliklidir. Bilişim dünyasında doğan ve artık günümüzün ayrılmaz bir parçası olan sosyal medyanın kullanımı ise gazete, televizyon gibi geleneksel medyadan daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. İKY’de bu nedenle “iş ilanı verme, işletmeyi tanıtma, mevcut personeli eğitme, ileride oluşabilecek pozisyon açığı için aday havuzu oluşturma” gibi işlemler için daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla sosyal medyayı kullanmaktadır. Böylece daha az maliyetle daha çok insan kaynağına ulaşmak istenmekte ve işletmeye uzun süreli fayda sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Konya’da görev yapan insan kaynakları yöneticilerinin gözünden, sosyal medya kullanımının; insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ve işletme üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın evreni; Konya ilinde görev yapan insan kaynakları yöneticileridir. Örneklemi ise; Konya ilinde görev yapan insan kaynakları yöneticilerine gönderilen 400 anket içerisinden analize uygun olan 196 kişidir. Araştırma, nicel bir araştırma olup veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal medyanın, insan kaynakları yönetimi ve işletme performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanımındaki artış işletme performansını da 0,145 birim arttırmaktadır. Diğer bir bulguya göre ise, insan kaynakları yöneticilerine “sosyal medyanın insan kaynakları performansını ne kadar etkilediği” soruları sorulduğunda; insan kaynakları süreçlerinde İnstagram ve Facebook kullanımının insan kaynakları performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirtilirken Twitter ve LinkedIn kullanımının insan kaynakları performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectİşe Alım Yönetimien_US
dc.subjectRekabeten_US
dc.titleSosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı, Konya Örneğien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record