Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarinda Epley Manevrasi ile Semont Manevrasinin Etkinliğinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Karşilaştirilmasi

Çalışmamızın amacı posterior kanal BPPV teşhisi konulmuş hastalar da Epley ya da Semont manevrası öncesi ve sonrasında günlük yaşam aktivitelerinde ki durumları DHI anketi ile ortaya koyarak manevralarının etkinliğinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Çalışmaya Ocak 2022 ve Nisan 2022 tarihlerinde Özel Karaman Tıp Merkezi KBB ve Nöroloji polikliniğine başvuran 44 posterior kanal BPPV teşhisi almış gönüllü bireyler ile yapılmıştır. Posterior kanal BPPV teşhisi almış hastalar da kanalitiazis ve kupulolitiazis ayrımı yapılmadan rastgele yapılacak olan Epley ya da Semont manevrası öncesi ve sonrasında baş dönmesi engellilik envanteri (DHI) doldurulması istenmiştir. Çalışma grubundaki 44 hastanın 18’si (%41) erkek ve 26’i (%59) kadındı. Manevrası öncesi ve sonrasında uygulanan baş dönmesi engellilik envanterinde Epley ya da Semont manevrası sonrasında puan ortalamaları açısından iki manevra sonrasında da anlamlı fark bulundu. Hem fonksiyonel, emosyonel ve fiziksel puan ortalamalarında hem de toplam puanlar da anlamlı fark bulundu (p≤0.05). Epley ve Semont manevraları sonrası baş dönmesi engellilik envanteri puanı, handikap grup puanı ve alt grupları olan fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel açısından karşılaştırıldığında her iki manevranın da tedavi başarısında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu çalışma sonucunda posterior kanal BPPV tanısı alan hastalar da kanalitiazis ya da kupulolitiazis ayrımı yapılmadan uygulanan Epley ya da Semont manevraları sonrasında her iki manevranın da yapılabileceği ortaya konulmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
15
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Haziran 2024 12:39
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarinda Epley Manevrasi ile Semont Manevrasinin Etkinliğinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Karşilaştirilmasi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇILDIR, Mehmet
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Baş Dönmesi Engellilik Envanteri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Epley Manevrası
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Semont Manevrası
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kanalitiazis
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kupulolitiazis
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
SUNAR, Füsun
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-11-01T07:50:07Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-11-01T07:50:07Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Çalışmamızın amacı posterior kanal BPPV teşhisi konulmuş hastalar da Epley ya da Semont manevrası öncesi ve sonrasında günlük yaşam aktivitelerinde ki durumları DHI anketi ile ortaya koyarak manevralarının etkinliğinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Çalışmaya Ocak 2022 ve Nisan 2022 tarihlerinde Özel Karaman Tıp Merkezi KBB ve Nöroloji polikliniğine başvuran 44 posterior kanal BPPV teşhisi almış gönüllü bireyler ile yapılmıştır. Posterior kanal BPPV teşhisi almış hastalar da kanalitiazis ve kupulolitiazis ayrımı yapılmadan rastgele yapılacak olan Epley ya da Semont manevrası öncesi ve sonrasında baş dönmesi engellilik envanteri (DHI) doldurulması istenmiştir. Çalışma grubundaki 44 hastanın 18’si (%41) erkek ve 26’i (%59) kadındı. Manevrası öncesi ve sonrasında uygulanan baş dönmesi engellilik envanterinde Epley ya da Semont manevrası sonrasında puan ortalamaları açısından iki manevra sonrasında da anlamlı fark bulundu. Hem fonksiyonel, emosyonel ve fiziksel puan ortalamalarında hem de toplam puanlar da anlamlı fark bulundu (p≤0.05). Epley ve Semont manevraları sonrası baş dönmesi engellilik envanteri puanı, handikap grup puanı ve alt grupları olan fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel açısından karşılaştırıldığında her iki manevranın da tedavi başarısında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu çalışma sonucunda posterior kanal BPPV tanısı alan hastalar da kanalitiazis ya da kupulolitiazis ayrımı yapılmadan uygulanan Epley ya da Semont manevraları sonrasında her iki manevranın da yapılabileceği ortaya konulmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5454
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms