Show simple item record

dc.contributor.advisorSUNAR, Füsun
dc.contributor.authorBÜYÜKALİM ÖZGÜVEN, Emine Nur
dc.date.accessioned2022-11-01T08:25:29Z
dc.date.available2022-11-01T08:25:29Z
dc.date.issued2022-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5469
dc.description.abstractSigaranın odyolojik bulgulara olan etkisini inceleyen araştırmalar yeterliliğe ulaşmamıştır. Bu çalışmayla sigaranın işitme kaybına, tinnitusa, vertigoya ve östaki tüpü disfonksiyonuna olan etkisini tespit etmek, yeni çalışmalar için fikir sağlamak, tartışmak ve odyoloji alanına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmamız sigara içen ve içmeyen 18-40 yaş arası 61’i erkek, 142’si kadın olmak üzere toplamda 203 kişiyi kapsamaktadır. Bireylerden sigara kullanımı ve detayları, işitme kaybı, tinnitus ve vertigo için anamnez alınmış, ÖTD için ‘Östaki Tüpü Disfonksiyonu Ölçeği’ kullanılarak online platform üzerinden çalışma yürütülmüştür. Sonuçlarda yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, sigara bağımlılığı, sigara kullanım sıklığı ve sigara kullanım zamanı vb. kriterlerin bu patolojilere olan etkisi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonucunda sigara bağımlığı ile cinsiyet ve meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sigara kullanım zamanı ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların sigara kullanım zamanı ile işitme kaybı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 18-40 yaş arası kişilerde sigara bağımlılığı ile ÖTD, işitme kaybı, tinnitus ve vertigo arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Daha önceki araştırmalarda da bu yaş grubunda bu patolojilerle sigara arasında anlamlı bir fark bulunmamasıyla birlikte 40 yaş üstü bireylerde anlamlı fark olduğu gösterilmiştir. Bizim de çalışmamız literatür taramasıyla benzerdir. Bu çalışmanın 40 yaş üstüne ve büyük örneklemlere uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectSigara Bağımlılığıen_US
dc.subjectİşitme Kaybıen_US
dc.subjectTinnitusen_US
dc.subjectVertigoen_US
dc.subjectÖstaki Tüpü Disfonksiyonuen_US
dc.titleSigara Kullanımının Östaki Tüpü, Vertigo, Tinnitus ve İşitme Kaybına Etkisien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record