Ailede Okuma Kültürü Yeterliliği ve Bilişsel Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin bilişsel-duygu becerileri ile ailelerinin okuma kültürü yeterliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada okuma kültürü ile ilgili kavramlar tanımlanmış ve okuma kültürünü edinme sürecindeki adımlar açıklanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket uygulaması ile toplanmıştır. 110 kadın ve 97 erkek toplam 207 bireyin gönüllü olarak katılım sağladığı çalışmanın sonunda; anne ve babaların çocuklarının okuma inancına olan tutumlarının yüksek seviyede olduğu ve bunu gerçekleştirmeye yönelik davranışlar sergiledikleri, ancak model olma ve birlikte kitap okuma konularında aynı ölçüde etkin olamadıkları; bilişsel duygu düzenleme becerileri bakımından yaşanan olaylara karşı plan yapmaya yeniden odaklandıkları, olumlu yeniden değerlendirme yaptıkları ve zihinlerinin sürekli bununla meşgul olduğu (ruminasyon), olayları kabul etme, olumlu yeniden odaklanma ve olayın değerini azaltma davranışlarının orta düzeyde olduğu ve en az olayları felaket boyutunda algılama ve önce kendilerini sonra diğerlerini suçlama davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Bireylerin, ailede okuma kültürü yeterlilik düzeylerinden baba eğitim durumu ve aylık ortalama gelire göre, bilişsel duygu düzenleme becerilerinin ise yaş, baba eğitim durumu ve aylık ortalama gelire göre hiçbir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı, ailede okuma kültürü yeterliliğinin cinsiyet, yaş ve anne eğitim durumuna, bilişsel duygu düzenleme becerilerinin ise cinsiyet ve anne eğitim durumuna göre anlamlı şeklide farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışmada son olarak, ailede okuma kültürü yeterlilik düzeyleri ile bilişsel duygu düzenleme becerileri alt boyutları arasında farklı düzey ve yönlerde anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiş ve okuma kültürünün kazandırılmasında ailenin önemine vurgu yapan çeşitli öneriler sunulmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
27 Haziran 2024 19:23
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ailede Okuma Kültürü Yeterliliği ve Bilişsel Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
UYAR, Gülcan
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Okuma Kültürü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilişsel Duygu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duygu Düzenleme
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKAROĞLU, Emine Gülriz
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-11-01T08:26:06Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-11-01T08:26:06Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin bilişsel-duygu becerileri ile ailelerinin okuma kültürü yeterliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada okuma kültürü ile ilgili kavramlar tanımlanmış ve okuma kültürünü edinme sürecindeki adımlar açıklanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket uygulaması ile toplanmıştır. 110 kadın ve 97 erkek toplam 207 bireyin gönüllü olarak katılım sağladığı çalışmanın sonunda; anne ve babaların çocuklarının okuma inancına olan tutumlarının yüksek seviyede olduğu ve bunu gerçekleştirmeye yönelik davranışlar sergiledikleri, ancak model olma ve birlikte kitap okuma konularında aynı ölçüde etkin olamadıkları; bilişsel duygu düzenleme becerileri bakımından yaşanan olaylara karşı plan yapmaya yeniden odaklandıkları, olumlu yeniden değerlendirme yaptıkları ve zihinlerinin sürekli bununla meşgul olduğu (ruminasyon), olayları kabul etme, olumlu yeniden odaklanma ve olayın değerini azaltma davranışlarının orta düzeyde olduğu ve en az olayları felaket boyutunda algılama ve önce kendilerini sonra diğerlerini suçlama davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Bireylerin, ailede okuma kültürü yeterlilik düzeylerinden baba eğitim durumu ve aylık ortalama gelire göre, bilişsel duygu düzenleme becerilerinin ise yaş, baba eğitim durumu ve aylık ortalama gelire göre hiçbir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı, ailede okuma kültürü yeterliliğinin cinsiyet, yaş ve anne eğitim durumuna, bilişsel duygu düzenleme becerilerinin ise cinsiyet ve anne eğitim durumuna göre anlamlı şeklide farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışmada son olarak, ailede okuma kültürü yeterlilik düzeyleri ile bilişsel duygu düzenleme becerileri alt boyutları arasında farklı düzey ve yönlerde anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiş ve okuma kültürünün kazandırılmasında ailenin önemine vurgu yapan çeşitli öneriler sunulmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5470
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms