Sivil toplum kuruluşlarında verimliliği artırmaya yönelik iç kontrol uygulamaları: Konya Ticaret Odası'nda bir uygulama / Internal control practices toward increasing effectivity in nongovernmental organizations: An application in Konya Chamber of Commerce Yazar:MUHAMMET MUSTAFA GÜN

Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır. Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır. Toplumda sosyal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır. Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri özgür düşünce ile beslenir. Bu yapılar sivil bir gücü temsil etmektedir. Çalışma hayatında verimli olmak, hem iş ve hem de hayata önem katmaktadır. Çalışanın farkındalığını kaybettiği noktada yöneticiler devreye girip unutulan farkındalığı hatırlatmalı, iş hayatına dahil olan bireyin, iş hukukuna ve teamüllerine uygun hareket etmesini sağlamalıdır. Başarılı bir yönetim için iç kontrol doğru anlaşılmalı, doğru kurulmalı ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bir örgütün karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren dinamik ve tamamlayıcı bir süreç olan iç kontrol, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Günümüzde iç kontrol anlayışı küresel boyutta kabul görmüş olup, iç kontrol ve uygulaması ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. Çalışma da iç kontrol sistemi, iç denetim, sivil toplum kuruluşları, verimlilik konuları hakkında bilgilendirme yapılarak, bir sivil toplum kuruluşu olan Konya Ticaret Odasının birimlerinden Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü özelinde inceleme yapılmıştır. Çalışmanın gayesi; paydaşların menfaati için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarının günümüz şartlarında paydaş menfaatini en üst seviyeye çıkarabilmek adına yönetici kadrosundan personeline kadar tüm çalışanlarının verimliliğini artırmak için neler yapılması gerektiğinin araştırılmasıdır.

Nongovernmental organizations institutionalize with bringing together of the people sharing the same thought within themselves. Even if these organization show a uniform feature but these form a power under their own roofs. Nongovernmental organizations working under the different aim and understanding form a cluster in a city, in a region, or in whole country. This should be also evaluated as a diversity or richness. They are organizations conserving social texture in society and adopting and sustaining the regional features and beauties. These organizations make an important contribution to making liberal the thought of society and raising political quality. Nongovernmental organizations are fostered by free thought. These bodies represent a civil power. Working is important but working effectively is more important. Becoming effective in working life contributes importance to both job and life. At the point the employee loses awareness, the managers should intervene and remind the forgotten awareness, and they should provide that the individual including in business life acts consistently to labor law and its unwritten rules. For a successful management, internal control must be accurately understood, accurately established, and used efficiently. Internal control, which is a dynamic process that consistently adapts to the changes an organization faces to, plays an active role in realization of the objectives of organization. Today, approach of internal control is accepted in global life , and standards related to internal control and its application were formed. In the study, informing about the subjects of internal control system, internal audit, nongovernmental organizations, and effectiveness, an examination specific to Konya Office of Commercial Registration, among the units of Konya Chamber of Commerce, an examination was carried out. The aim of the study is to conduct a study toward increasing the effectiveness of all employees from managerial team to staff on the name of being able to raise stakeholder interests to the top level in nongovernmental organizations that are established for keeping interest of stakeholders in today's conditions.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
22 Temmuz 2024 05:32
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sivil toplum kuruluşlarında verimliliği artırmaya yönelik iç kontrol uygulamaları: Konya Ticaret Odası'nda bir uygulama / Internal control practices toward increasing effectivity in nongovernmental organizations: An application in Konya Chamber of Commerce Yazar:MUHAMMET MUSTAFA GÜN
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
MUSTAFA GÜN, Muhammet
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır. Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır. Toplumda sosyal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır. Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri özgür düşünce ile beslenir. Bu yapılar sivil bir gücü temsil etmektedir. Çalışma hayatında verimli olmak, hem iş ve hem de hayata önem katmaktadır. Çalışanın farkındalığını kaybettiği noktada yöneticiler devreye girip unutulan farkındalığı hatırlatmalı, iş hayatına dahil olan bireyin, iş hukukuna ve teamüllerine uygun hareket etmesini sağlamalıdır. Başarılı bir yönetim için iç kontrol doğru anlaşılmalı, doğru kurulmalı ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bir örgütün karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren dinamik ve tamamlayıcı bir süreç olan iç kontrol, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Günümüzde iç kontrol anlayışı küresel boyutta kabul görmüş olup, iç kontrol ve uygulaması ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. Çalışma da iç kontrol sistemi, iç denetim, sivil toplum kuruluşları, verimlilik konuları hakkında bilgilendirme yapılarak, bir sivil toplum kuruluşu olan Konya Ticaret Odasının birimlerinden Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü özelinde inceleme yapılmıştır. Çalışmanın gayesi; paydaşların menfaati için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarının günümüz şartlarında paydaş menfaatini en üst seviyeye çıkarabilmek adına yönetici kadrosundan personeline kadar tüm çalışanlarının verimliliğini artırmak için neler yapılması gerektiğinin araştırılmasıdır.
Özet
(dc.description.abstract)
Nongovernmental organizations institutionalize with bringing together of the people sharing the same thought within themselves. Even if these organization show a uniform feature but these form a power under their own roofs. Nongovernmental organizations working under the different aim and understanding form a cluster in a city, in a region, or in whole country. This should be also evaluated as a diversity or richness. They are organizations conserving social texture in society and adopting and sustaining the regional features and beauties. These organizations make an important contribution to making liberal the thought of society and raising political quality. Nongovernmental organizations are fostered by free thought. These bodies represent a civil power. Working is important but working effectively is more important. Becoming effective in working life contributes importance to both job and life. At the point the employee loses awareness, the managers should intervene and remind the forgotten awareness, and they should provide that the individual including in business life acts consistently to labor law and its unwritten rules. For a successful management, internal control must be accurately understood, accurately established, and used efficiently. Internal control, which is a dynamic process that consistently adapts to the changes an organization faces to, plays an active role in realization of the objectives of organization. Today, approach of internal control is accepted in global life , and standards related to internal control and its application were formed. In the study, informing about the subjects of internal control system, internal audit, nongovernmental organizations, and effectiveness, an examination specific to Konya Office of Commercial Registration, among the units of Konya Chamber of Commerce, an examination was carried out. The aim of the study is to conduct a study toward increasing the effectiveness of all employees from managerial team to staff on the name of being able to raise stakeholder interests to the top level in nongovernmental organizations that are established for keeping interest of stakeholders in today's conditions.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-08T06:33:02Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-08T06:33:02Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/548
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms