Show simple item record

dc.contributor.advisorÜNÜSAN, Nurhan
dc.contributor.authorÇEVİK, Duygu
dc.date.accessioned2022-11-01T09:38:10Z
dc.date.available2022-11-01T09:38:10Z
dc.date.issued2022-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5484
dc.description.abstractBu araştırma, otizmli çocuğa sahip ailelerin beslenme yaklaşımlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, ebeveynlerin ve otizmli çocuklarının hastalıklarına ilişkin bazı sağlık bilgileri, besin tüketim sıklık ve miktarları ile davranışsal pediatrik beslenme düzeyleri incelenmiş ve bu değişkenlerin bireylerin sosyo-demografik özelliklerine farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak, 75 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket uygulaması ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda; araştırmaya katılan otizmli çocuğa sahip ailelerin en çok sebze ve meyve grubu (%36,14) ve süt grubu (%32,57) ürünleri tükettikleri, bu grupları sırasıyla tatlı grubu (%29,69), unlu mamuller grubu (%28,65), tahıl grubu (%28,19), et grubu (%28,05), yağ grubu (%28,05) ve içecek grubu (%20,28) ürünlerin takip ettiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin davranışsal pediatrik beslenme düzeylerinin ortalama 79,20 olduğu ve buna göre, otizmli çocukları bulunan anne, baba ve çocuklarının sorun teşkil eden yeme davranışı ve beslenme alışkanlıklarının ölçek ortalamasının altında ve düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, otizmli çocuğa sahip ailelerin besin tüketimlerinin çocukların cinsiyetleri ve davranışsal pediatrik beslenme düzeylerinin ise anne çalışma durumu hariç olmak üzere bireylerin bazı sosyo-demografik, beslenme ve sağlık özelliklerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectOtizmen_US
dc.subjectBesin Tüketimien_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectDavranışsal Pediatrik Beslenmeen_US
dc.titleOtizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Beslenme Yaklaşımlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeOTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BESLENME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record