Hemşirelik Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin Anket Yolu İle Ölçülmesi

İş sağlığı ve güvenliği, insana yakışır bir işi; özgür, eşitlik ve güvenlik içerisinde, insan onuruna yakışır çalışma hakkı olarak tanımlanır. Sağlık kurumlarından elde edilen kayıtlar ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler sağlık sektörünün iş güvenliği açısından çok riskli olduğunu göstermektedir ve istatistikler, sağlık sektörünü öldürücü olmayan iş kazalarında en yüksek oranda risk taşıyan ikinci sektör olarak göstermektedir. Hastaya doğrudan bakım sağlayan sağlık ekibinin en önemli üyesi olan hemşireler, ilaçlar, kimyasallar, bulaşıcı ajanlar, malzeme ve ergonomik koşulların yetersizliği, ağır işlerde çalışma gibi sayısız mesleki tehlikeye maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu amaçla, bir anket formu hazırlanarak rasgele seçilen örneklem kümesinde yer alan gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. Çalışma toplam 218 hemşirelik bölümü öğrencisi ile tamamlanmıştır. Anket formuna ait ölçek bölümü 37 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır. Genel ölçek puanı 166,67±14,01 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ve alt boyut puanları genel olarak demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklı bulunmamış, ancak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi alan öğrencilerde bilgi düzeyi anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). İSG bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılması için tüm öğrencilere bilgilendirici eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, görsel ve işitsel eğitim materyalleri kullanılarak interaktif eğitim aktivitelerinin oluşturulması ve öğrencilerde kalıcı bilgi düzeyi ve tecrübe oluşturacak simülasyon ve drama aktivitelerine katılımlarının sağlanmasının oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 05:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelik Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin Anket Yolu İle Ölçülmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BİBER, Behçet
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenci
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Kazaları
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YILDIZ, Hüseyin Bekir
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T08:44:36Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T08:44:36Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
İş sağlığı ve güvenliği, insana yakışır bir işi; özgür, eşitlik ve güvenlik içerisinde, insan onuruna yakışır çalışma hakkı olarak tanımlanır. Sağlık kurumlarından elde edilen kayıtlar ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler sağlık sektörünün iş güvenliği açısından çok riskli olduğunu göstermektedir ve istatistikler, sağlık sektörünü öldürücü olmayan iş kazalarında en yüksek oranda risk taşıyan ikinci sektör olarak göstermektedir. Hastaya doğrudan bakım sağlayan sağlık ekibinin en önemli üyesi olan hemşireler, ilaçlar, kimyasallar, bulaşıcı ajanlar, malzeme ve ergonomik koşulların yetersizliği, ağır işlerde çalışma gibi sayısız mesleki tehlikeye maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu amaçla, bir anket formu hazırlanarak rasgele seçilen örneklem kümesinde yer alan gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. Çalışma toplam 218 hemşirelik bölümü öğrencisi ile tamamlanmıştır. Anket formuna ait ölçek bölümü 37 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır. Genel ölçek puanı 166,67±14,01 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ve alt boyut puanları genel olarak demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklı bulunmamış, ancak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi alan öğrencilerde bilgi düzeyi anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). İSG bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılması için tüm öğrencilere bilgilendirici eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, görsel ve işitsel eğitim materyalleri kullanılarak interaktif eğitim aktivitelerinin oluşturulması ve öğrencilerde kalıcı bilgi düzeyi ve tecrübe oluşturacak simülasyon ve drama aktivitelerine katılımlarının sağlanmasının oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5514
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms