Paramedik Öğrencilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

İş sağlığı ve güvenliği iş yeri ortamında ortaya çıkan, çalışanların sağlığına zarar verebilecek koşulların, güvenliklerini riske düşürecek durumların önlenmesi yanında iş yerinde henüz bir tehlike oluşmamışken bile öngörülmesi, değerlendirilmesi, kontrolünün sağlanmasıdır. Sağlık çalışanları, en fazla risk ve tehlikeyle karşılaşan meslek grupları arasındadır. Türkiye’de sağlık sisteminin önemli bir parçası olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ve bunlar içerisinde acil müdahaleleri uygulayan paramedikler ön sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, paramedik öğrencilerinde iş sağlığı güvenliği kavramıyla ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine ait toplam 370 katılımcı oluşturmakta olup, anketimize 301 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışmada kullanılan anket formu beşli Likert düzeyinde hazırlanmıştır. 51 madde ve 6 alt bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksek olup, Cronbach’s alpha=0,94 olarak hesaplanmıştır. Ölçek sorularına verilen yanıtlar için genel puan değeri 220,13±19,41 olarak bulunmuştur. Bu durumda elde edilen ölçek puan değerinin ortalamanın oldukça üzerinde olduğu, katılımcıların bilgi düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Likert ölçek puanına göre ortalamaya en yakın puan iş sağlığı güvenliği eğitimi alma alt boyutu, en uzak puan çalışılan ortamın uygunluğu olmuştur. Yani İSG eğitimi almayla ilgili maddeler için bilgi düzeyi daha az, çalışılan ortamın uygunluğuyla ilgili maddelerin bilgi düzeyi daha yüksektir. Ölçek alt boyutları üzerinde İSG eğitimi almanın ve başarı düzeyinin anlamlı etkileri gözlenmiştir. İSG farkındalığının artması için farklı aktiviteler uygulanması, bu konuda hazırlanan broşürlerin, kitapların veya diğer basılı malzemelerin daha anlaşılır, interaktif hale getirilmesi, kısa film, animasyonların hazırlanması, müfredatlara iş sağlığı güvenliği dersleri eklenmesi faydalı olacaktır.

Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 22:24
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Paramedik Öğrencilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AĞCA, Başak
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilgi Düzeyi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Paramedik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Kazası
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YILDIZ, Hüseyin Bekir
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T08:56:30Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T08:56:30Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
İş sağlığı ve güvenliği iş yeri ortamında ortaya çıkan, çalışanların sağlığına zarar verebilecek koşulların, güvenliklerini riske düşürecek durumların önlenmesi yanında iş yerinde henüz bir tehlike oluşmamışken bile öngörülmesi, değerlendirilmesi, kontrolünün sağlanmasıdır. Sağlık çalışanları, en fazla risk ve tehlikeyle karşılaşan meslek grupları arasındadır. Türkiye’de sağlık sisteminin önemli bir parçası olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ve bunlar içerisinde acil müdahaleleri uygulayan paramedikler ön sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, paramedik öğrencilerinde iş sağlığı güvenliği kavramıyla ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine ait toplam 370 katılımcı oluşturmakta olup, anketimize 301 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışmada kullanılan anket formu beşli Likert düzeyinde hazırlanmıştır. 51 madde ve 6 alt bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksek olup, Cronbach’s alpha=0,94 olarak hesaplanmıştır. Ölçek sorularına verilen yanıtlar için genel puan değeri 220,13±19,41 olarak bulunmuştur. Bu durumda elde edilen ölçek puan değerinin ortalamanın oldukça üzerinde olduğu, katılımcıların bilgi düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Likert ölçek puanına göre ortalamaya en yakın puan iş sağlığı güvenliği eğitimi alma alt boyutu, en uzak puan çalışılan ortamın uygunluğu olmuştur. Yani İSG eğitimi almayla ilgili maddeler için bilgi düzeyi daha az, çalışılan ortamın uygunluğuyla ilgili maddelerin bilgi düzeyi daha yüksektir. Ölçek alt boyutları üzerinde İSG eğitimi almanın ve başarı düzeyinin anlamlı etkileri gözlenmiştir. İSG farkındalığının artması için farklı aktiviteler uygulanması, bu konuda hazırlanan broşürlerin, kitapların veya diğer basılı malzemelerin daha anlaşılır, interaktif hale getirilmesi, kısa film, animasyonların hazırlanması, müfredatlara iş sağlığı güvenliği dersleri eklenmesi faydalı olacaktır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5521
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms