Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve İlişkili Faktörler

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyini ve çeşitli değişkenler ile arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın evreni Konya il merkezinde yer alan bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesinde 2018- 2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden (n=819) oluşmakta olup çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde devamsızlık yapmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelik öğrencileri (n=443) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma verileri 15 Nisan 2019-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında; araştırmacılar tarafından literatür çerçevesinde hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) kullanılmıştır. Veriler; sayı, yüzde, ortalama ± standart sapma olarak özetlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; Bağımsız gruplarda T testi, Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,95±1,79 olup %84,4’ü kadın ve %95,3’ü bekardır. Öğrencilerin %81,9’u çekirdek aileden gelmiş olup %49,9’u yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı toplam puan ortalaması ise 70,37±20,80’dir. Hemşirelik öğrencilerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları yer, aile tipi ve herhangi bir işte çalışma durumu ile sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ancak kontrol güçlüğü ve yoksunluk, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon alt boyutları puan ortalamaları ile ekonomik durum, kalınan yer, herhangi bir işte çalışma durumu ve kaçıncı sınıf oldukları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti ve aile tipleri ile sosyal izolasyon alt boyutu puan ortalaması arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal medya bağımlılığı ölçeğinden alınabilecek en yüksek puanın 130 olduğu düşünüldüğünde; hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasının orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı, kontrol güçlüğü ve yoksunluk, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon puan ortalamalarının; ekonomik durum, kalınan yer ve kaçıncı sınıf oldukları değişkenleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin tanımlayıcı özellikleri ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin daha iyi bir şekilde ortaya konulabilmesi için aynı çalışmanın daha geniş örneklem üzerinde yapılarak farklı değişkenlerle ele alınması önerilebilir. Öğrencilerin bu alana yönelik bağımlılık düzeylerini azaltmak amacıyla ilgilerini farklı alanlara yönlendirecek seminerler ve eğitimler düzenlenebilir. Gerekli bilgilendirme ve destek sağlanarak medya aracılığıyla kamu spotları yapılabilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
16
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Temmuz 2024 13:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve İlişkili Faktörler
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyini ve çeşitli değişkenler ile arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın evreni Konya il merkezinde yer alan bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesinde 2018- 2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden (n=819) oluşmakta olup çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde devamsızlık yapmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelik öğrencileri (n=443) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma verileri 15 Nisan 2019-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında; araştırmacılar tarafından literatür çerçevesinde hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) kullanılmıştır. Veriler; sayı, yüzde, ortalama ± standart sapma olarak özetlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; Bağımsız gruplarda T testi, Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,95±1,79 olup %84,4’ü kadın ve %95,3’ü bekardır. Öğrencilerin %81,9’u çekirdek aileden gelmiş olup %49,9’u yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı toplam puan ortalaması ise 70,37±20,80’dir. Hemşirelik öğrencilerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları yer, aile tipi ve herhangi bir işte çalışma durumu ile sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ancak kontrol güçlüğü ve yoksunluk, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon alt boyutları puan ortalamaları ile ekonomik durum, kalınan yer, herhangi bir işte çalışma durumu ve kaçıncı sınıf oldukları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti ve aile tipleri ile sosyal izolasyon alt boyutu puan ortalaması arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal medya bağımlılığı ölçeğinden alınabilecek en yüksek puanın 130 olduğu düşünüldüğünde; hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasının orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı, kontrol güçlüğü ve yoksunluk, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon puan ortalamalarının; ekonomik durum, kalınan yer ve kaçıncı sınıf oldukları değişkenleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin tanımlayıcı özellikleri ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin daha iyi bir şekilde ortaya konulabilmesi için aynı çalışmanın daha geniş örneklem üzerinde yapılarak farklı değişkenlerle ele alınması önerilebilir. Öğrencilerin bu alana yönelik bağımlılık düzeylerini azaltmak amacıyla ilgilerini farklı alanlara yönlendirecek seminerler ve eğitimler düzenlenebilir. Gerekli bilgilendirme ve destek sağlanarak medya aracılığıyla kamu spotları yapılabilir.
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T09:17:29Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T09:17:29Z
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik Öğrencisi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Medya
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Medya Bağımlılığı
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNAL, Esra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KOÇAK UYAROĞLU, Arzu
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5541
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms