Show simple item record

dc.contributor.authorKOÇAK UYAROĞLU, Arzu
dc.contributor.authorSELÇUK TOSUN, Alime
dc.contributor.authorÜNAL, Esra
dc.date.accessioned2023-02-08T09:18:36Z
dc.date.available2023-02-08T09:18:36Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifier.isbn978-625-8323-05-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5542
dc.description.abstractGiriş: Metoforik analiz hemşirelik mesleğini hemşirelerin bakış açısından değerlendirmek ve mesleği anlamak açısından önemlidir. Amaç: Çalışma hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin algılarını metaforlar aracılıyla analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma nitel desende yürütülmüştür. Çalışma 94 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup araştırmacılar tarafından herhangi bir metafor kaynağı içermeyen veriler elenerek 61 öğrencinin katılımı değerlendirmeye alındı. Çalışma verileri tanıtıcı bilgi formu ve metafor sorusunun yer aldığı yarı yapılandırılmış form aracılıyla toplandı. Veriler metafor analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırma bulgularına göre hemşirelik birinci sınıf öğrencileri hemşirelik mesleğine yönelik 40 metafor belirledi. En yaygın üç metafor anne (n= 8), melek (n= 4) ve bina kolonu (n= 4) idi. Sonuç: Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin mesleğe ilişkin içgörülerini keşfetmede metaforların önemli olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun mesleğe ilişkin olumlu algı ve pozitif bakış açısına sahip olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHemşirelik Algısıen_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectMetaforen_US
dc.titleHemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Perspektifinden Meslek Algısı: Bir Metafor Çalışmasıen_US
dc.typeKonferans Bildirisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record