Kadınların İçgörü Düzeyinin Meme Kanseri Önleme Davranışları Üzerine Etkisi

Araştırmanın amacı kadınlardaki içgörü düzeyinin meme kanseri önleme davranışları üzerine etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı kesitsel türde bir araştırmadır. Sosyo-demografik Özellikler Formu, İçgörü Ölçeği ve Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanıldı. Online paylaşım platformları aracılığıyla 393 kadın araştırmanın örneklem grubunu oluşturdu. İstatistiksel analizler Student’s t Test, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD, Spearman korelasyon testi ve çoklu regresyon analizi kullanıldı. Katılımcılardan kendi kendine meme muayenesi yapmayı bilenlerin meme kanseri önleme davranışları ortalamasının 109.43±9.53 ve klinik meme muayenesi yaptıranların 110.24±9.47 ile önemli düzeyde yüksek olduğu, içgörü düzeyi ile meme kanserini önleme davranışları arasında pozitif yönde önemli bir ilişki ve etki olduğu belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek olanların 1,66±0,796 puan, hastalık şüphesi olanların 1,58±0,505 puan ile önleme davranışları üzerinde negatif yönde önemli bir etkisi olduğu bulundu. Araştırmada içgörü düzeyinin meme kanserini önleme davranışlarını etkilediği belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek olan ve hastalık şüphesi hissedenler ile meme kanserini önleme davranışları arasında negatif yönde bir etki olması oldukça dikkat çekici bir sonuçtu. Gelecek araştırmalar için içgörü düzeyini artırmaya yönelik müdahale çalışmalarından sonra meme kanseri önleme davranışlarının yeniden değerlendirilmesinin sonuçların katkı düzeyini artıracağı ön görülmektedir

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kadınların İçgörü Düzeyinin Meme Kanseri Önleme Davranışları Üzerine Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAYIR, Berna
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNAL, Esra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DEMİR KÜÇÜKKÖSELER, Ayşenur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Meme Kanseri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilişsel İçgörü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Erken Teşhis
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık Davranışları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T10:18:14Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T10:18:14Z
Özet
(dc.description.abstract)
Araştırmanın amacı kadınlardaki içgörü düzeyinin meme kanseri önleme davranışları üzerine etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı kesitsel türde bir araştırmadır. Sosyo-demografik Özellikler Formu, İçgörü Ölçeği ve Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanıldı. Online paylaşım platformları aracılığıyla 393 kadın araştırmanın örneklem grubunu oluşturdu. İstatistiksel analizler Student’s t Test, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD, Spearman korelasyon testi ve çoklu regresyon analizi kullanıldı. Katılımcılardan kendi kendine meme muayenesi yapmayı bilenlerin meme kanseri önleme davranışları ortalamasının 109.43±9.53 ve klinik meme muayenesi yaptıranların 110.24±9.47 ile önemli düzeyde yüksek olduğu, içgörü düzeyi ile meme kanserini önleme davranışları arasında pozitif yönde önemli bir ilişki ve etki olduğu belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek olanların 1,66±0,796 puan, hastalık şüphesi olanların 1,58±0,505 puan ile önleme davranışları üzerinde negatif yönde önemli bir etkisi olduğu bulundu. Araştırmada içgörü düzeyinin meme kanserini önleme davranışlarını etkilediği belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek olan ve hastalık şüphesi hissedenler ile meme kanserini önleme davranışları arasında negatif yönde bir etki olması oldukça dikkat çekici bir sonuçtu. Gelecek araştırmalar için içgörü düzeyini artırmaya yönelik müdahale çalışmalarından sonra meme kanseri önleme davranışlarının yeniden değerlendirilmesinin sonuçların katkı düzeyini artıracağı ön görülmektedir
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_e2112c9e6be4430fbf85dff26dec91dc.pdf
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5550
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms