Kulaklıkla Yüksek Şiddetli Müzik Dinleyen Genç Yetişkinlerde İşitsel Bulgular

Gürültüye maruziyet, geçici veya kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Kulaklıkla yüksek şiddette ve uzun süreli müzik dinlemenin gürültüye maruziyete ve buna bağlı olarak da yüksek frekanslarda işitme kaybına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, kulaklıkla yüksek şiddette uzun süreli müzik dinleyen genç yetişkinlerde yüksek frekans odyometri ile işitme eşiklerindeki değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 18-25 yaş aralığında (ort. 22,6 ± 2,85) normal işiten 40 genç yetişkin (18 erkek ve 22 kadın) oluşturmuştur. Yüksek şiddette uzun süreli müzik dinleme öyküsü olan 20 genç yetişkin test grubunu, yüksek şiddette müzik dinleme öyküsü olmayan 20 genç yetişkin ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Saf ses odyometri ve yüksek frekans odyometri testleri AC-40 klinik odyometre (Interacoustics) ve HDA300 kulaklıklar (Sennheiser) kullanılarak yapılmıştır. Hava yolu işitme eşikleri, modifiye Hughson-Westlake yöntemi kullanılarak 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.500 ve 14.000 Hz frekanslarında belirlenmiştir. Verilerin istatiksel analizi SPSS 25 istatistik programı ile yapılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenler için Bağımsız t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Gruplar arasında 250 ile 10.000 Hz arasındaki frekanslarda işitme eşikleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte 12.500, 14.000 ve 16.000 Hz frekanslarında kontrol grubuna kıyasla test grubunda işitme eşikleri anlamlı derecede düşük elde edilmiştir (p<0.05). Bulgulara göre, kulaklıkla yüksek şiddette uzun süreli müzik dinlemeye bağlı olarak özellikle yüksek frekanslarda işitme eşikleri etkilenmektedir. Bu nedenle yüksek frekans odyometri testi, kulaklıkla yüksek şiddetli uzun süreli müzik dinleme sonucu ortaya çıkabilecek işitme kaybının erken tespitinde kullanılabilir ve kalıcı işitme kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kulaklıkla Yüksek Şiddetli Müzik Dinleyen Genç Yetişkinlerde İşitsel Bulgular
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AYKUL, Ayşenur
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KAVRUK, Hatice
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yüksek Frekans Odyometri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Müzik
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-09T08:38:49Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-09T08:38:49Z
Özet
(dc.description.abstract)
Gürültüye maruziyet, geçici veya kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Kulaklıkla yüksek şiddette ve uzun süreli müzik dinlemenin gürültüye maruziyete ve buna bağlı olarak da yüksek frekanslarda işitme kaybına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, kulaklıkla yüksek şiddette uzun süreli müzik dinleyen genç yetişkinlerde yüksek frekans odyometri ile işitme eşiklerindeki değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 18-25 yaş aralığında (ort. 22,6 ± 2,85) normal işiten 40 genç yetişkin (18 erkek ve 22 kadın) oluşturmuştur. Yüksek şiddette uzun süreli müzik dinleme öyküsü olan 20 genç yetişkin test grubunu, yüksek şiddette müzik dinleme öyküsü olmayan 20 genç yetişkin ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Saf ses odyometri ve yüksek frekans odyometri testleri AC-40 klinik odyometre (Interacoustics) ve HDA300 kulaklıklar (Sennheiser) kullanılarak yapılmıştır. Hava yolu işitme eşikleri, modifiye Hughson-Westlake yöntemi kullanılarak 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.500 ve 14.000 Hz frekanslarında belirlenmiştir. Verilerin istatiksel analizi SPSS 25 istatistik programı ile yapılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenler için Bağımsız t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Gruplar arasında 250 ile 10.000 Hz arasındaki frekanslarda işitme eşikleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte 12.500, 14.000 ve 16.000 Hz frekanslarında kontrol grubuna kıyasla test grubunda işitme eşikleri anlamlı derecede düşük elde edilmiştir (p<0.05). Bulgulara göre, kulaklıkla yüksek şiddette uzun süreli müzik dinlemeye bağlı olarak özellikle yüksek frekanslarda işitme eşikleri etkilenmektedir. Bu nedenle yüksek frekans odyometri testi, kulaklıkla yüksek şiddetli uzun süreli müzik dinleme sonucu ortaya çıkabilecek işitme kaybının erken tespitinde kullanılabilir ve kalıcı işitme kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5563
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms