Show simple item record

dc.contributor.authorBAYIR, Berna
dc.contributor.authorÖZDEMİR, Deniz
dc.contributor.authorPALAZ, Gül
dc.contributor.authorKALELİ, Havva Büşra
dc.contributor.authorÖZCAN, Safiye Kübra
dc.contributor.authorAYVAZ, Sedef
dc.date.accessioned2023-02-13T11:23:56Z
dc.date.available2023-02-13T11:23:56Z
dc.date.issued2020-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5587
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma Konya ilinde okuyan hemşirelik lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Konya ilinde bulunan üç üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturdu. Toplam 1560 öğrenciden oluşan bu evrenin örneklem büyüklüğü 315 olarak hesaplandı. Ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci nedeniyle yalnızca 279 öğrenciye ulaşılabildi. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik özellikler soru formu ve hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada yaşadığı zorlukları belirlemeye yönelik soruları içeren anket formu aracılığıyla toplandı. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %74,8’inin bölümünden memnun olduğu görüldü. %71,2’sinin klinikte iş yükünü hafifletici eleman olarak görüldüğünü hissettiği, %61,2’sinin hastaların öğrenci hemşirelere girişim yaptırmak istemediği, %57,2’sinin öğrenciye görevi dışında sorumluluk verilmediği, %54’ünün teorik bilgiyi klinikte uygulayamadığı, %53,2’sinin uygulama alanında soyunma odası, %50’sinin okulda laboratuvar ve malzeme eksik olduğu için klinik ortamlarda sorun yaşadığı belirlendi. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinikte yaşadığı sorunların en büyük nedeninin iletişim sorunlarından kaynaklı olduğu görüldü. Belirlenen sorunlar doğrultusunda sağlık personellerinin ve öğretim elemanlarının öğrenci ile iş birliği halinde bulunmaları, sorunlara yönelik okul yönetimi ve akademisyenlerin çözüm önerileri getirmeleri önerilmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectUygulamaen_US
dc.titleKonya İlinde Okuyan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the Difficulties Encountered by Nursing Undergraduate Students Studying in Konyaen_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record