Sağlık Çalışanlarında Covid-19 Fobisi Düzeyinin Belirlenmesi

Amaç: COVID-19 pandemi süreci dünyanın her yerinde hastalığa yakalanma korkusunun yaşanmasına neden olmuştur. Sağlık çalışanları, ölüme ya da ağır semptomlara neden olan bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte hastalığın ilk dönemleri ile günümüz koşullarında sağlık çalışanlarının fobi düzeyleri arasındaki fark ve yaşam koşullarına göre fobi düzeyi değerlendirilmek istenmiştir. Bu araştırmada amaç, COVID-19 pandemisi sürecinde ön cephelerde yer almak zorunda kalan sağlık çalışanlarında COVID-19 fobisi düzeyini belirlemektir. Yöntem: Araştırma Malatya ilinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla yürütülmüş. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikler formu ve Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeği kullanılmıştır. Anketler sosyal medya aracılığıyla online paylaşılmıştır. Mart ve aralık aylarında kartopu örnekleme yöntemiyle araştırmaya katılmayı kabul eden 467 sağlık çalışanının katılımıyla araştırma tamamlanmıştır. Bulgular: Pandeminin yayılmaya başladığı ilk dönemler ve aralık ayında sağlık çalışanlarının COVID-19 fobisi arasında belirgin bir fark görülmemiştir. Ancak çalışanların toplam ölçek puanlarından 55.30±14.64 ortalaması ile kadınların, 55.51±14.11 ortalaması ile üniversite mezunlarının, 57.84±15.05 ortalaması ile ailesinde yaşlı bireyler olanların COVID-19 fobi düzeylerinin önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonucunda sağlık çalışanlarının COVID-19 fobi düzeylerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, aile üyelerinde yaşlı birey bulunması gibi durumlardan etkilendiği görülmüştür. Bu durumda pandemi sürecinde, hastaların bakımın kalitesini etkileyeceğinden sağlık çalışanlarının iş alanlarının fobi düzeyine göre belirlenmesi, salgın dönemlerinde çalışanların ruhsal sağlıklarının da değerlendirilerek meslek hastalıkları kapsamına alınması önerilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sağlık Çalışanlarında Covid-19 Fobisi Düzeyinin Belirlenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YAVUZ BAŞKIRAN, Deniz
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAYIR, Berna
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
PEHLİVAN, Erkan
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Toplum Sağlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Toplum Psikolojisi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık Personeli
Konu Başlıkları
(dc.subject)
covid-19 Pandemi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fobi
Yayıncı
(dc.publisher)
3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-13T13:23:04Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-13T13:23:04Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: COVID-19 pandemi süreci dünyanın her yerinde hastalığa yakalanma korkusunun yaşanmasına neden olmuştur. Sağlık çalışanları, ölüme ya da ağır semptomlara neden olan bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte hastalığın ilk dönemleri ile günümüz koşullarında sağlık çalışanlarının fobi düzeyleri arasındaki fark ve yaşam koşullarına göre fobi düzeyi değerlendirilmek istenmiştir. Bu araştırmada amaç, COVID-19 pandemisi sürecinde ön cephelerde yer almak zorunda kalan sağlık çalışanlarında COVID-19 fobisi düzeyini belirlemektir. Yöntem: Araştırma Malatya ilinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla yürütülmüş. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikler formu ve Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeği kullanılmıştır. Anketler sosyal medya aracılığıyla online paylaşılmıştır. Mart ve aralık aylarında kartopu örnekleme yöntemiyle araştırmaya katılmayı kabul eden 467 sağlık çalışanının katılımıyla araştırma tamamlanmıştır. Bulgular: Pandeminin yayılmaya başladığı ilk dönemler ve aralık ayında sağlık çalışanlarının COVID-19 fobisi arasında belirgin bir fark görülmemiştir. Ancak çalışanların toplam ölçek puanlarından 55.30±14.64 ortalaması ile kadınların, 55.51±14.11 ortalaması ile üniversite mezunlarının, 57.84±15.05 ortalaması ile ailesinde yaşlı bireyler olanların COVID-19 fobi düzeylerinin önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonucunda sağlık çalışanlarının COVID-19 fobi düzeylerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, aile üyelerinde yaşlı birey bulunması gibi durumlardan etkilendiği görülmüştür. Bu durumda pandemi sürecinde, hastaların bakımın kalitesini etkileyeceğinden sağlık çalışanlarının iş alanlarının fobi düzeyine göre belirlenmesi, salgın dönemlerinde çalışanların ruhsal sağlıklarının da değerlendirilerek meslek hastalıkları kapsamına alınması önerilir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5598
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms