Now showing items 6-12 of 12

  • Thumbnail

   Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınlarda Psikolojik Dayanıklılık 

   BALCI, Hatice; BALCI ŞENER, Şule (Akdeniz Tıp Dergisi, 2022)
   Zorluklarla karşılaşan insan bu duruma karşı sabreder, uyum gösterir ancak kanser tanısı aldığında çok farklı tepkiler gösterebilir. Bu durumla başa çıkmak için farklı mekanizmalar geliştirebilir. Meme kanserinin erken ...
  • Thumbnail

   Nörolojik Aciller 

   TOYGAR, İsmail; AŞKIN CERAN, Merve (2021)
   Nörolojik sistem birçok vücut fonksiyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynayan oldukça karmaşık bir sistemdir. Nörolojik sistemi etkileyen aciller yaşamı tehdit edici olabilir. Nörolojik sistemi içeren bir acil durumda ...
  • Thumbnail

   Nursing Care of a Child with MOPD II and Moyamoya according to Orem's Self - Care Defifiency Theory: A case Report 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2023-01)
   Microcephalic osteodysplastic primitive dwarfism (MOPDII) is the most familiar form of microcephalic primordial dwarfism (MPD). The classic features of the MPD group are marked microcephaly and severe antenatal and postnatal ...
  • Thumbnail

   Özel Gereksinimli Çocuk 

   BEKTAŞ, Murat; AŞKIN CERAN, Merve (2021)
   Gelişim geriliği olan bireyler için günümüzde, “Özürlü, Engelli, Özel Gereksinimi Olanlar, Özel Eğitim Gerektiren Bireyler” ve benzeri tanımlar kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bireylerin olumsuz etkilenmesini ...
  • Thumbnail

   Pediatrik Yanıklarda Bakım 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2022)
   Yanık; ısı, kimyasal madde ve radyoaktif etkenler gibi çeşitli etiyolojik mekanizmaların neden olduğu yaygın bir doku harabiyetidir. Yanık tüm yaş gruplarında görülmesine rağmen vakaların büyük bir kısmını savunmasız ...
  • Thumbnail

   Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Düzeyinin Karşılaştırılması 

   AŞKIN CERAN, Merve; CEYLAN, Burcu (2019)
   Bu araştırma, Serebral palsili çocuğa sahip anne ve babaların öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezinde bulunan ve kurum izni alınan ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de COVİD-19 Döneminde Sosyal İzolasyon Altında 6-12 Yaş Arası Çocuklarda Öfke ve Saldırganlık Düzeyi 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ AKPINAR, Nilay; KURT SEZER, Hilal; TANRIKULU, Gözdenur (2021-06)
   Giriş: COVID-19 pandeminden en savunmasız gruplardan biri kuşkusuz çocuklardır. Kısıtlama kararları nedeniyle çevrede kalan çocuklar birçok yönden tehdit altındadır. Çocukların ve ergenlerin sosyal izolasyon süresi ...