Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat; SELVER EKLİOĞLU, Beray (2022-10)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklar için diyabet öz yönetim ölçeği geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmada, Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeğini geliştirmek ve psikometrik ...
  • Thumbnail

   Nursing Care of a Child with MOPD II and Moyamoya according to Orem's Self - Care Defifiency Theory: A case Report 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2023-01)
   Microcephalic osteodysplastic primitive dwarfism (MOPDII) is the most familiar form of microcephalic primordial dwarfism (MPD). The classic features of the MPD group are marked microcephaly and severe antenatal and postnatal ...
  • Thumbnail

   Özel Gereksinimli Çocuk 

   BEKTAŞ, Murat; AŞKIN CERAN, Merve (2021)
   Gelişim geriliği olan bireyler için günümüzde, “Özürlü, Engelli, Özel Gereksinimi Olanlar, Özel Eğitim Gerektiren Bireyler” ve benzeri tanımlar kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bireylerin olumsuz etkilenmesini ...
  • Thumbnail

   Pediatrik Yanıklarda Bakım 

   AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2022)
   Yanık; ısı, kimyasal madde ve radyoaktif etkenler gibi çeşitli etiyolojik mekanizmaların neden olduğu yaygın bir doku harabiyetidir. Yanık tüm yaş gruplarında görülmesine rağmen vakaların büyük bir kısmını savunmasız ...