Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki tutumu 

   FİLİZ, Emel; ÜNAL, Seda Nur; KAHVECİ, Şeyma; Uyar, Sultan (Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2022-11)
   Amaç: Bu kesitsel çalışma Konya il merkezinde toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki görüş ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Konya ilinde ikamet eden 420 ...