Recent Submissions

 • Thumbnail

  Toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki tutumu 

  FİLİZ, Emel; ÜNAL, Seda Nur; KAHVECİ, Şeyma; Uyar, Sultan (Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2022-11)
  Amaç: Bu kesitsel çalışma Konya il merkezinde toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki görüş ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Konya ilinde ikamet eden 420 ...
 • Thumbnail

  Hemşirelikte Sosyal Sermaye Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

  YEŞİLDAL, Müjdat; ÖZTÜRK, Yunus Emre; KAHVECİ, Şeyma (Sosyal Çalışma Dergisi, 2022-06)
  Bu çalışmada Hemşirelikte Sosyal Sermaye Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla metodolojik tipte tasarlanan araştırmada 272 hemşireden toplanan veriler kullanılmıştır. ...