Recent Submissions

 • Thumbnail

  Turizmde Darboğazlar 

  KÖSEOĞLU, Abdullah; SEZGİN, Mete; KELEŞ, Ali (İksad Publishing, 2021-07)
  Bu kitabın amacı turizm sektöründe bir çok alanda karşımıza çıkan sorunları darboğazlar başlığı altında toplamaktır. Bu sorunlara dikkat çekerek daha sonra çözüm yollarını hızla geliştirmek ve bir daha bu dar boğazlara ...
 • Thumbnail

  Aşırı Turizmin Yerel Yönetimler Üzerine Etkileri 

  KÖSEOĞLU, Abdullah; SEZGİN, Mete (Eğitim Yayınevi, 2022-10)
  Boş zaman kavramının önem kazanması, kitlesel hareketlilik şeklinde turizme katılımın artması, ulaşım alanında yaşanılan gelişmelerin gündelik yaşama yansıması sonucu oldukça hızlı gelişim gösteren turizm sektörünün bugün ...
 • Thumbnail

  Turizm Sektöründe Markalaşma Analizler, Sorunlar, Çözümler 

  KÖSEOĞLU, Abdullah; SEZGİN, Mete (Eğitim Yayınevi, 2022-08)
  Turizm sektörü, istihdam ve gelir getirici özelliği ile günümüzde önemli bir durumdadır. Konaklama, seyahat ve yiyecek içecek hizmetleri ile hareketli olan sektör tüm dünyada önem taşımaktadır. Turizm, eğlenme, dinlenme, ...
 • Thumbnail

  Turizm Fakülteleri'nin Rekreasyon Eğitimi Üzerine Bir Araştırma 

  KÖSEOĞLU, Abdullah; VAROL, Fatih; KUZU, Ömür Hakan (TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019)
  The aim of this study is to determine the situations of academics and courses in recreation mana‐gement departments, which the student admission has been made, regarding with the field of recre‐ation. The study was condu ...