Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Meslek Seçimine Etkisinin Belirlenmesi

  • Yazar/lar BAYIR, Berna
    AY, Beyza Nur
    ÖZCİHAN, Hamza
  • Yayın Türü Konferans Bildirisi
  • Yayın Tarihi 2022
  • Yayıncı 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
  • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/5641

Amaç: Araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının meslek seçimi üzerideki etkisi ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırma gözlemsel araştırma türlerinden kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma verileri Kasım-Şubat 2021 tarihleri arasında toplamdı. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler oluşturdu. Örneklem büyüklüğü G*Power analiz yöntemiyle hesaplandı. Hemşirelik bölümünde okuyan ve 18 yaşının üstünde olan öğrencilere kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşıldı. Toplam 226 öğrenci örneklem grubunu oluşturdu. Verilerin toplanması için Kişisel Bilgi Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın istatistiksel analizinde yüzdelik, frekans, tek yönlü Varyans testi, Post Hoc Tukey, regresyon ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğunun 17-25 yaş aralığında, kadın ve aileleriyle yaşayan öğrenciler olduğu belirlendi. Öğrencilerden yaşları ve aile türlerine göre toplumsal cinsiyet bakış açılarıyla aralarında istatistiksel fark tespit edildi. Öğrencilerin hemşirelik mesleğine uygunluk düzeyini belirleyen Hemşirelik meslek seçimi ölçeği ortalamaları, 26-35 yaş aralığındaki öğrencilerde 7,12±2,49, İç Anadolu kültüründe yaşayanlarda 7,11±1,61 ile daha yüksekti. Eşitlikçi rolün, öğrencilerin meslek seçiminde 0.95±0.47 puan pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlendi. Eşitlikçi cinsiyet rolü ile meslek seçimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonunda eşitlikçi bakış açısına sahip olan hemşirelik öğrencilerinin mesleğe uygunluğunun daha yüksek olduğu, yaşanılan yerde alınan kültürün ve yaşın toplumsal cinsiyet bakışını etkilemesiyle beraber mesleğin seçiminde de etkili olduğu görüldü. Bu doğrultuda üniversiteye girişte hemşirelik bölümü seçilmeden önce meslek hakkında halk eğitimlerinin yapılaması önerilmektedir. Eğitimlerin, hemşirelik mesleğine uygun olan öğrencilerin seçim yapmasını sağlayacağı, bunun da mesleğin sevilerek yapılması ile hasta bakım kalitesine yansıyacağı düşünülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
15
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Meslek Seçimine Etkisinin Belirlenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAYIR, Berna
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AY, Beyza Nur
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZCİHAN, Hamza
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Yayıncı
(dc.publisher)
7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-17T06:02:45Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-17T06:02:45Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının meslek seçimi üzerideki etkisi ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırma gözlemsel araştırma türlerinden kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma verileri Kasım-Şubat 2021 tarihleri arasında toplamdı. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler oluşturdu. Örneklem büyüklüğü G*Power analiz yöntemiyle hesaplandı. Hemşirelik bölümünde okuyan ve 18 yaşının üstünde olan öğrencilere kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşıldı. Toplam 226 öğrenci örneklem grubunu oluşturdu. Verilerin toplanması için Kişisel Bilgi Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın istatistiksel analizinde yüzdelik, frekans, tek yönlü Varyans testi, Post Hoc Tukey, regresyon ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğunun 17-25 yaş aralığında, kadın ve aileleriyle yaşayan öğrenciler olduğu belirlendi. Öğrencilerden yaşları ve aile türlerine göre toplumsal cinsiyet bakış açılarıyla aralarında istatistiksel fark tespit edildi. Öğrencilerin hemşirelik mesleğine uygunluk düzeyini belirleyen Hemşirelik meslek seçimi ölçeği ortalamaları, 26-35 yaş aralığındaki öğrencilerde 7,12±2,49, İç Anadolu kültüründe yaşayanlarda 7,11±1,61 ile daha yüksekti. Eşitlikçi rolün, öğrencilerin meslek seçiminde 0.95±0.47 puan pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlendi. Eşitlikçi cinsiyet rolü ile meslek seçimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonunda eşitlikçi bakış açısına sahip olan hemşirelik öğrencilerinin mesleğe uygunluğunun daha yüksek olduğu, yaşanılan yerde alınan kültürün ve yaşın toplumsal cinsiyet bakışını etkilemesiyle beraber mesleğin seçiminde de etkili olduğu görüldü. Bu doğrultuda üniversiteye girişte hemşirelik bölümü seçilmeden önce meslek hakkında halk eğitimlerinin yapılaması önerilmektedir. Eğitimlerin, hemşirelik mesleğine uygun olan öğrencilerin seçim yapmasını sağlayacağı, bunun da mesleğin sevilerek yapılması ile hasta bakım kalitesine yansıyacağı düşünülmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5641
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms