Adölesanların Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumlarının Sağlık Davranışlarında Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışma sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler oluştururken, örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algı Ölçeği (Perception of Gender Scale) ile toplanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Bulgular: Bu araştırmadaki katılımcıların %81,4’ü kadındır. Bu katılımcıların %54,5’unu Hemşirelik bölümünü %18,6’sını Ebelik %9,9’unu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %5,5’unu Çocuk Gelişimi %6,3 ‘ünü Beslenme ve Diyetetik %5,1‘ini Odyoloji bölümü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden en yüksek toplumsal cinsiyet algısı Ebelik ve Hemşirelik öğrencileri iken en düşük toplumsal cinsiyet algılarına sahip öğrenciler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileridir. Araştırmaya göre kadınlar ve erkekler arasında cinsiyet algısı bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Aile yapısı incelendiğinde parçalanmış aile sahip olan öğrenciler ile geniş aileye sahip olan öğrenciler arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sağlık bilimleri fakültesindeki kadın öğrencilerin ve parçalanmış aileye sahip öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısının daha çağdaş olduğu görülmüştür. Bu nedenle toplumsal cinsiyet algısı cinsiyetler, bölümler arası ve sınıflar arası farklılıkların belirlenebilmesi için kız ve erkek öğrencilerin çalışmaları kapsayan planların yapılması önerebilir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili düzenlenen açık oturum, toplu görüşmeler de toplum tarafından biçimlendirilen geleneksel görüşlerinin farkına varılması sağlanmalı ve eşitlikçi bakış açısı kazandırılmalıdır.

Erişime Açık
Görüntülenme
10
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Adölesanların Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumlarının Sağlık Davranışlarında Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAYIR, Berna
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TÜRK DÜDÜKCÜ, Figen
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KOÇAK, Zehra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ergen
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Koruyucu Sağlık Davranışı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Cinsiyet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Destek
Yayıncı
(dc.publisher)
7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-17T06:02:56Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-17T06:02:56Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışma sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler oluştururken, örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algı Ölçeği (Perception of Gender Scale) ile toplanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Bulgular: Bu araştırmadaki katılımcıların %81,4’ü kadındır. Bu katılımcıların %54,5’unu Hemşirelik bölümünü %18,6’sını Ebelik %9,9’unu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %5,5’unu Çocuk Gelişimi %6,3 ‘ünü Beslenme ve Diyetetik %5,1‘ini Odyoloji bölümü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden en yüksek toplumsal cinsiyet algısı Ebelik ve Hemşirelik öğrencileri iken en düşük toplumsal cinsiyet algılarına sahip öğrenciler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileridir. Araştırmaya göre kadınlar ve erkekler arasında cinsiyet algısı bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Aile yapısı incelendiğinde parçalanmış aile sahip olan öğrenciler ile geniş aileye sahip olan öğrenciler arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sağlık bilimleri fakültesindeki kadın öğrencilerin ve parçalanmış aileye sahip öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısının daha çağdaş olduğu görülmüştür. Bu nedenle toplumsal cinsiyet algısı cinsiyetler, bölümler arası ve sınıflar arası farklılıkların belirlenebilmesi için kız ve erkek öğrencilerin çalışmaları kapsayan planların yapılması önerebilir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili düzenlenen açık oturum, toplu görüşmeler de toplum tarafından biçimlendirilen geleneksel görüşlerinin farkına varılması sağlanmalı ve eşitlikçi bakış açısı kazandırılmalıdır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5643
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms