Konya İlindeki Bireylerin Evlilik Kalitesinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Amaç: Çalışmada evli çiftlerin evlilik kalitesi alt boyutları olan “şefkat, birliktelik/iletişim, tartışma” düzeyleri belirlenmiş ve bu alt boyutlar ile sosyo-demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılaşmanın olup olmadığı incelenerek evlilik kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile tasarlanan bu çalışma 437 bireyle yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu” ve “Evlilik Kalitesi Ölçeği (EKÖ)” yöneltilmiş ve veriler SPSS programı ile ön ve ileri analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırma grubunun EKÖ toplam puan ortalamasının (3.03 ± 0.999) olduğu ve alt boyut puanlarının tartışma (3.31 ± 0898). birliktelik/iletişim (2.89 ± 1.055). şefkat (2.86 ± 1.056) olarak sıralandığı belirlenmiştir. Bireylerin evlilik kalitesi şefkat alt boyutu ile “yaş, evlilik türü ve süresi, çocuk sayısı, eşin mesleği ve öğrenimi”; birliktelik/iletişim alt boyutu ile “yaş, hane geliri, evlilik türü ve süresi, çocuk sayısı, eşin öğrenimi, anne-baba aile durumu”, tartışma alt boyutu ile “cinsiyet, yaş, evlilik süresi, aile türü, eşin mesleği” değişkenlerinin anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca katılımcıların “öğrenim durumu, meslek, kaçıncı evlilik olduğu ve eşin anne-baba aile durumu” değişkenleri ile hiçbir alt boyutta anlamlı farklılaşma bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Araştırmada bireylerin evlilik kalitelerini genel olarak yüksek algıladıkları belirlenmiştir. Evlilik kalitesinin bazı değişkenlerle ilişkisinin olduğu sonucu, bireylerin sosyal ve demografik özelliklerinin evlilik kalite düzeyleri üzerinde belirleyici olduğuna işaret etmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
10
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Konya İlindeki Bireylerin Evlilik Kalitesinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇAPRAZ, Sema
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNÜSAN, Nurhan
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evlilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyo-Demografik Özellikler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Şefkat
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Birliktelik/İletişim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tartışma
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-17T13:08:02Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-17T13:08:02Z
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Çapraz S, Ünüsan N. Konya İlindeki Bireylerin Evlilik Kalitesinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. 2022, Cilt 3, Sayı 2, 52-70
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Çalışmada evli çiftlerin evlilik kalitesi alt boyutları olan “şefkat, birliktelik/iletişim, tartışma” düzeyleri belirlenmiş ve bu alt boyutlar ile sosyo-demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılaşmanın olup olmadığı incelenerek evlilik kalitesini etkileyen sosyo-demografik özelliklerin açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile tasarlanan bu çalışma 437 bireyle yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu” ve “Evlilik Kalitesi Ölçeği (EKÖ)” yöneltilmiş ve veriler SPSS programı ile ön ve ileri analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırma grubunun EKÖ toplam puan ortalamasının (3.03 ± 0.999) olduğu ve alt boyut puanlarının tartışma (3.31 ± 0898). birliktelik/iletişim (2.89 ± 1.055). şefkat (2.86 ± 1.056) olarak sıralandığı belirlenmiştir. Bireylerin evlilik kalitesi şefkat alt boyutu ile “yaş, evlilik türü ve süresi, çocuk sayısı, eşin mesleği ve öğrenimi”; birliktelik/iletişim alt boyutu ile “yaş, hane geliri, evlilik türü ve süresi, çocuk sayısı, eşin öğrenimi, anne-baba aile durumu”, tartışma alt boyutu ile “cinsiyet, yaş, evlilik süresi, aile türü, eşin mesleği” değişkenlerinin anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca katılımcıların “öğrenim durumu, meslek, kaçıncı evlilik olduğu ve eşin anne-baba aile durumu” değişkenleri ile hiçbir alt boyutta anlamlı farklılaşma bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Araştırmada bireylerin evlilik kalitelerini genel olarak yüksek algıladıkları belirlenmiştir. Evlilik kalitesinin bazı değişkenlerle ilişkisinin olduğu sonucu, bireylerin sosyal ve demografik özelliklerinin evlilik kalite düzeyleri üzerinde belirleyici olduğuna işaret etmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5652
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms