Epilepsili Kadınlar Arasında Gebelik Sonuçları ve Epileptik Olmayan Gebeler İle Perinatal Sonuçların Karşılaştırılması: Retrospektif Araştırma

Amaç: Çalışmada retrospektif olarak incelenen, epilepsi tanısı almış kadınların gebelikte yaşadığı sorunlar, nöbet durumları, ilaç kullanım durumları ve epileptik olmayan gebeler ile maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Konya ilinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanelerinden birinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Mart 2015-Şubat 2020 tarihleri arasında epilepsi tanısı olan 49 gebe çalışma grubu ve 396 gebe kayıtları ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma popülasyonu, doğum öncesi bakımları hastanede yapılan ve hastanede doğum yapan gebe kadınlardan oluşmuştur. Araştırmanın verileri 23 maddeden oluşan veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Epilepsi vakalarının (çalışma grubu) tıbbi kayıtları, antenatal ve postnatal komplikasyonlar, gebelikten önce ve gebelik sırasında nöbet aktivitesi ve kullanılan ilaç türlerini içermektedir. Her iki grup için ise; olguların yaş, gravida, parite, ilk antenatal ziyaret, antenatal ziyaret sayısı, gebelik haftası, preterm doğum, doğum şekli, fetal ölüm, doğum ağırlığı ve Apgar skoruna bilgileri toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen epileptik olan ve olmayan gebeler arasında yaş, gravida ve parite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Epileptik gebelerin gebelikteki ilk doktor ziyaretlerini daha geç yaparken, toplam antenatal ziyaret sayılarını daha az olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda preterm doğum oranı daha fazladır (%65,40). Çalışma grupları arasında; doğum şekli, fetal ölüm, doğum ağırlığı ve apgar skoru (1. Dk) gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Epileptik gebelerin antenatal ve postnatal komplikasyonlarının düşük düzeylerde olduğu, yüksek oranda ilaç kullanıldığı ve gebelikle birlikte nöbetlerde çok az miktarda artış yaşansa da bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç: Epileptik gebeler epileptik olmayan gebeler ile karşılaştırıldığında daha kötü antenatal, natal ve postnatal sonuçları bulunmamaktadır. Epileptik gebelere prekonsepsiyonel dönemden başlayarak antenatal izlemin önemi anlatılmalı, epileptik nöbetleri engelleyebilecek ilaç kullanımının, doz ayarlarının yakından takip edilmesinin önemi konusunda farkındalıkları artırılmalıdır.

Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 13:53
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Epilepsili Kadınlar Arasında Gebelik Sonuçları ve Epileptik Olmayan Gebeler İle Perinatal Sonuçların Karşılaştırılması: Retrospektif Araştırma
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAY, Fatma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALP, Elif Sena Canan
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ATAŞ, Ayşe Nur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gebelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Epilepsi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Antiepileptik İlaç
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nöbetler
Yayıncı
(dc.publisher)
2. Uluslarası Anadolu Ebeler Derneği
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:26:03Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:26:03Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Çalışmada retrospektif olarak incelenen, epilepsi tanısı almış kadınların gebelikte yaşadığı sorunlar, nöbet durumları, ilaç kullanım durumları ve epileptik olmayan gebeler ile maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Konya ilinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanelerinden birinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Mart 2015-Şubat 2020 tarihleri arasında epilepsi tanısı olan 49 gebe çalışma grubu ve 396 gebe kayıtları ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma popülasyonu, doğum öncesi bakımları hastanede yapılan ve hastanede doğum yapan gebe kadınlardan oluşmuştur. Araştırmanın verileri 23 maddeden oluşan veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Epilepsi vakalarının (çalışma grubu) tıbbi kayıtları, antenatal ve postnatal komplikasyonlar, gebelikten önce ve gebelik sırasında nöbet aktivitesi ve kullanılan ilaç türlerini içermektedir. Her iki grup için ise; olguların yaş, gravida, parite, ilk antenatal ziyaret, antenatal ziyaret sayısı, gebelik haftası, preterm doğum, doğum şekli, fetal ölüm, doğum ağırlığı ve Apgar skoruna bilgileri toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen epileptik olan ve olmayan gebeler arasında yaş, gravida ve parite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Epileptik gebelerin gebelikteki ilk doktor ziyaretlerini daha geç yaparken, toplam antenatal ziyaret sayılarını daha az olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda preterm doğum oranı daha fazladır (%65,40). Çalışma grupları arasında; doğum şekli, fetal ölüm, doğum ağırlığı ve apgar skoru (1. Dk) gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Epileptik gebelerin antenatal ve postnatal komplikasyonlarının düşük düzeylerde olduğu, yüksek oranda ilaç kullanıldığı ve gebelikle birlikte nöbetlerde çok az miktarda artış yaşansa da bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç: Epileptik gebeler epileptik olmayan gebeler ile karşılaştırıldığında daha kötü antenatal, natal ve postnatal sonuçları bulunmamaktadır. Epileptik gebelere prekonsepsiyonel dönemden başlayarak antenatal izlemin önemi anlatılmalı, epileptik nöbetleri engelleyebilecek ilaç kullanımının, doz ayarlarının yakından takip edilmesinin önemi konusunda farkındalıkları artırılmalıdır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
;SS-033
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5663
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms