Yaşlılarda Düşme Sıklığı ve Düşmeyi Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Çalışma

 • Yazar/lar SAYAR, Serap
  KÖSE, Bilge
  YILMAZ, Rumeysa
  HAYTA, Döndü
  GÖZLEMECİ, Beyzanur
  KARAÖMER, Esra
 • Yayın Türü Makale
 • Yayın Tarihi 2022
 • Yayıncı Türkiye Klinikleri Gerontoloji Dergisi
 • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/5671
 • Konu Başlıkları Yaşlı
  Düşmeler

Amaç: Bu araştırma, yaşlılarda düşme sıklığını ve düşmeyi etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı tipte yürütülmüştür. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini, 65 yaş ve üzeri 190 birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Özellikler ve Düşmeyle İlişkili Anket Formu” kullanılmıştır. Veriler; frekans, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirilerek, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 72,68±7,2 yıl olup; %66,8’i genç yaşlı, %57,9’u kadındır. Bireylerin %73,7’sinin kronik bir hastalığı bulunmakta olup, %45,0’inin yürürken ayakta dengesizlik hissettiği ve %54,0’ünün düşme korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Bireylerin %37,4’ünün son 1 yıl içinde düşme öyküsü olduğu, düşme öyküsü olanların %47,9’unun düşme sayısının 1 kez, %29,6’sının 2 kez ve %21,1’inin 3 kez ve daha fazla olduğu bulunmuştur. Genç yaşlıların düşme sıklığının daha az olduğu ve yaş değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0,05). Kadınların, erkeklere oranla daha fazla düştüğü görülmektedir (p<0,05). Evde yalnız yaşayanların, yürürken yardımcı araç kullananların, düşme korkusu olanların ve kas-iskelet hastalığı olanların düşme öykülerinin daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Altmış beş yaş ve üstü bireylerde yaş arttıkça düşme sıklığı artmaktadır. Yaş, cinsiyet, düşme korkusu, yardımcı araç kullanımı, kas-iskelet hastalıkları, dengesizlik, kaygan zemin gibi çevresel faktörler düşmeyi etkileyen durumlardır. Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi için düşmeyi etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Nisan 2024 11:39
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yaşlılarda Düşme Sıklığı ve Düşmeyi Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Çalışma
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KÖSE, Bilge
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Rumeysa
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
HAYTA, Döndü
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÖZLEMECİ, Beyzanur
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KARAÖMER, Esra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşlı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Düşmeler
Yayıncı
(dc.publisher)
Türkiye Klinikleri Gerontoloji Dergisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:52:03Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:52:03Z
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Turkiye Klinikleri J Gerontol. 2022;1(1):1-8 doi: 10.5336/jgeront.2022-90275
ISSN
(dc.identifier.issn)
2822-5627
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırma, yaşlılarda düşme sıklığını ve düşmeyi etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı tipte yürütülmüştür. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini, 65 yaş ve üzeri 190 birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Özellikler ve Düşmeyle İlişkili Anket Formu” kullanılmıştır. Veriler; frekans, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirilerek, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 72,68±7,2 yıl olup; %66,8’i genç yaşlı, %57,9’u kadındır. Bireylerin %73,7’sinin kronik bir hastalığı bulunmakta olup, %45,0’inin yürürken ayakta dengesizlik hissettiği ve %54,0’ünün düşme korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Bireylerin %37,4’ünün son 1 yıl içinde düşme öyküsü olduğu, düşme öyküsü olanların %47,9’unun düşme sayısının 1 kez, %29,6’sının 2 kez ve %21,1’inin 3 kez ve daha fazla olduğu bulunmuştur. Genç yaşlıların düşme sıklığının daha az olduğu ve yaş değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0,05). Kadınların, erkeklere oranla daha fazla düştüğü görülmektedir (p<0,05). Evde yalnız yaşayanların, yürürken yardımcı araç kullananların, düşme korkusu olanların ve kas-iskelet hastalığı olanların düşme öykülerinin daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Altmış beş yaş ve üstü bireylerde yaş arttıkça düşme sıklığı artmaktadır. Yaş, cinsiyet, düşme korkusu, yardımcı araç kullanımı, kas-iskelet hastalıkları, dengesizlik, kaygan zemin gibi çevresel faktörler düşmeyi etkileyen durumlardır. Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi için düşmeyi etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5671
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms