Hemşirelerin Basınç Yaralanması ve Evrelendirilmesi Hakkında Bilgi Düzeyleri

Giriş: Basınç yaralanması, hastanın hastanede kalış süresini uzatmakta, bakımda yüksek maliyetler oluşturmakta ve hastalar için mortalite sebebi olabilmektedir. Bu nedenle, hemşirelerin basınç yaralanmalarını önleyici girişimleri, risk faktörlerini bilmesi ve yaralanma oluştuğunda yaralanmanın evresini tanılayarak uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi çok önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı; hemşirelerin basınç yaralanması ve evrelendirilmesi hakkında bilgi düzeylerini incelemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi. Veriler, 1 Eylül-30 Kasım 2020 tarihlerinde, Konya’da özel bir hastanede araştırmacılar tarafından toplandı. Araştırmanın örneklemini, dahili klinikler, cerrahi klinikler ve yoğun bakımlarda çalışan 158 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında, ‘’Sosyodemografik Anket Formu’’ ile ‘’Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi (ModifiyePUKT)’’ kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ile anova analizi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 23.50±3.493, %79.7’sinin kadın, %71.5’inin sağlık meslek lisesi mezunu, %55’inin yoğun bakımda, %23.4’ünün cerrahi kliniklerde ve %40.5’inin 2-5 yıl aralığında çalışmakta olduğu bulundu. Hemşirelerin %77.2’si daha önce basınç yaralanması ile karşılaştığını ve %63.1’i basınç yaralanması ile ilgili eğitim aldığını belirtti. Eğitim alanların %55.1’inin de bu eğitimi, hastanede hizmet içi eğitim olarak aldığı belirlendi. Hemşirelerin %96.8’i basınç yaralanmasının hemşirelik bakımı ile önlenebildiğini ifade etti. Hemşirelerin Modifiye PUKT puan ortalaması 30.70±7.15; evreleme alt boyut puan ortalaması 4,79±1.87, yara tanımlama alt boyut puan ortalaması 4.43±1.88; önleme/risk değerlendirme alt boyut puan ortalaması 20.78±3.93 olarak belirlendi. Teste verdikleri doğru yanıt oranlarıyla elde edilen ortalama skor %62.67’di. Hemşirelerin eğitim düzeyleri, çalışma yılları ile ModifiyePUKT, yara tanımlama, evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p  0.05). Basınç yaralanması ile ilgili eğitim alanlar ile almayanlar arasında ModifiyePUKT puan ortalaması ve evreleme alt boyut puan ortalaması arasında, hemşirelerin çalıştıkları birimler ile ModifiyePUKT puan ortalaması, yara tanımlama, evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardı. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin bilgi düzeylerinin memnun edici bilgi seviyesinin altında olduğu bulundu. Hemşirelere, basınç yaralanmasına ilişkin eğitimlere katılma, eğitimlerinin etkinliğini kontrol etme, bilimsel toplantılara katılma ve hemşireleri araştırma yapmaya teşvik etme önerilebilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelerin Basınç Yaralanması ve Evrelendirilmesi Hakkında Bilgi Düzeyleri
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AŞKIN CERAN, Merve
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DEMİR KÜÇÜKKÖSELER, Ayşenur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşire
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Basınç Yaralanması
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilgi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evrelendirme
Yayıncı
(dc.publisher)
4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:52:56Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:52:56Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Basınç yaralanması, hastanın hastanede kalış süresini uzatmakta, bakımda yüksek maliyetler oluşturmakta ve hastalar için mortalite sebebi olabilmektedir. Bu nedenle, hemşirelerin basınç yaralanmalarını önleyici girişimleri, risk faktörlerini bilmesi ve yaralanma oluştuğunda yaralanmanın evresini tanılayarak uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi çok önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı; hemşirelerin basınç yaralanması ve evrelendirilmesi hakkında bilgi düzeylerini incelemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi. Veriler, 1 Eylül-30 Kasım 2020 tarihlerinde, Konya’da özel bir hastanede araştırmacılar tarafından toplandı. Araştırmanın örneklemini, dahili klinikler, cerrahi klinikler ve yoğun bakımlarda çalışan 158 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında, ‘’Sosyodemografik Anket Formu’’ ile ‘’Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi (ModifiyePUKT)’’ kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ile anova analizi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 23.50±3.493, %79.7’sinin kadın, %71.5’inin sağlık meslek lisesi mezunu, %55’inin yoğun bakımda, %23.4’ünün cerrahi kliniklerde ve %40.5’inin 2-5 yıl aralığında çalışmakta olduğu bulundu. Hemşirelerin %77.2’si daha önce basınç yaralanması ile karşılaştığını ve %63.1’i basınç yaralanması ile ilgili eğitim aldığını belirtti. Eğitim alanların %55.1’inin de bu eğitimi, hastanede hizmet içi eğitim olarak aldığı belirlendi. Hemşirelerin %96.8’i basınç yaralanmasının hemşirelik bakımı ile önlenebildiğini ifade etti. Hemşirelerin Modifiye PUKT puan ortalaması 30.70±7.15; evreleme alt boyut puan ortalaması 4,79±1.87, yara tanımlama alt boyut puan ortalaması 4.43±1.88; önleme/risk değerlendirme alt boyut puan ortalaması 20.78±3.93 olarak belirlendi. Teste verdikleri doğru yanıt oranlarıyla elde edilen ortalama skor %62.67’di. Hemşirelerin eğitim düzeyleri, çalışma yılları ile ModifiyePUKT, yara tanımlama, evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p  0.05). Basınç yaralanması ile ilgili eğitim alanlar ile almayanlar arasında ModifiyePUKT puan ortalaması ve evreleme alt boyut puan ortalaması arasında, hemşirelerin çalıştıkları birimler ile ModifiyePUKT puan ortalaması, yara tanımlama, evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardı. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin bilgi düzeylerinin memnun edici bilgi seviyesinin altında olduğu bulundu. Hemşirelere, basınç yaralanmasına ilişkin eğitimlere katılma, eğitimlerinin etkinliğini kontrol etme, bilimsel toplantılara katılma ve hemşireleri araştırma yapmaya teşvik etme önerilebilir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5675
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms