Ortopedik Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri

Giriş: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastalarda, taburculuk sonrası gelişebilecek sorunlar ve komplikasyonların önlenmesi, hastanın bakım gereksinimlerinin karşılanması ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesinin sağlanması için hasta ve ailesinin eğitimi çok önemlidir. Bu eğitimi planlayabilmek için, hastaların öğrenim gereksinimlerinin saptanması gerekmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı; ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerini belirlemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Veriler, 20 Mart-20 Haziran 2021 tarihlerinde, Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ilk kez ortopedik cerrahi girişim geçiren 150 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, ‘’Sosyodemografik ve tanıtıcı özellikler bilgi formu’’ ve ‘’Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ)’’ kullanılmıştır. Veri toplama araçları hastalar taburcu olmadan 24-48 saat önce uygulanmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler ile, bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.07±17.010, %58.7’si kadın, %54.7’si de ilköğretim mezunudur. Hastaların yatış süresi ortalaması 2.57±2.521 olup, hastaların %54.7’sine diz artroplastisi uygulanmıştır. Hastaların %40.0’ının taburculuk eğitimi aldığı belirlenmiştir. Taburculuk eğitimi alanların %20.7’si sadece hemşireden, %60.0’ı hem doktordan hem de hemşireden eğitim almıştır. Hastaların HÖGÖ toplam puan ortalaması 211.520±28.120’dir. Hastalar için en önemli öğrenim gereksinimi en yüksek tedavi-komplikasyonlar alt boyutuna (39.733±4.595), en az önemli öğrenim gereksinimi ise duruma ilişkin duygular alt boyutuna (21.373±3.681) ilişkindir. Hastaların en önemli öğrenme gereksinimleri “Hastalığıma bağlı gelişebilecek sorunlar nelerdir?” sorusunun yanıtına duydukları gereksinim olarak belirlenmiştir (Önemlilik düzeyi:4.726±0.611). Hastaların eğitim düzeyi ile tedavikomplikasyonlar alt boyut (p=0.035), daha önce hastane yatma durumu ile ilaçlar (p=0.039) alt boyut, elektif ya da acil ameliyat durumu ile yaşam aktiviteleri (p=0.001), cilt bakımı (p=0.011), yaşam kalitesi (p=0.000), duygular (p=0.024), tedavi-komplikasyonlar (p=0.047) alt boyut ve HÖGÖ toplam puan (p=0.003) arasında, uygulanan cerrahi girişim ile yaşam aktiviteleri (p=0.034) ve yaşam kalitesi (p=0.011) alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerinin önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastaların en önemli bulduğu öğrenim gereksinimleri sıralamasına göre taburculuk eğitiminin yapılması önerilmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ortopedik Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Ferhat
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Taburculuk
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ortopedik Cerrahi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenim Gereksinimleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Yayıncı
(dc.publisher)
4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:53:05Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:53:05Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastalarda, taburculuk sonrası gelişebilecek sorunlar ve komplikasyonların önlenmesi, hastanın bakım gereksinimlerinin karşılanması ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesinin sağlanması için hasta ve ailesinin eğitimi çok önemlidir. Bu eğitimi planlayabilmek için, hastaların öğrenim gereksinimlerinin saptanması gerekmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı; ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerini belirlemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Veriler, 20 Mart-20 Haziran 2021 tarihlerinde, Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ilk kez ortopedik cerrahi girişim geçiren 150 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, ‘’Sosyodemografik ve tanıtıcı özellikler bilgi formu’’ ve ‘’Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ)’’ kullanılmıştır. Veri toplama araçları hastalar taburcu olmadan 24-48 saat önce uygulanmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler ile, bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.07±17.010, %58.7’si kadın, %54.7’si de ilköğretim mezunudur. Hastaların yatış süresi ortalaması 2.57±2.521 olup, hastaların %54.7’sine diz artroplastisi uygulanmıştır. Hastaların %40.0’ının taburculuk eğitimi aldığı belirlenmiştir. Taburculuk eğitimi alanların %20.7’si sadece hemşireden, %60.0’ı hem doktordan hem de hemşireden eğitim almıştır. Hastaların HÖGÖ toplam puan ortalaması 211.520±28.120’dir. Hastalar için en önemli öğrenim gereksinimi en yüksek tedavi-komplikasyonlar alt boyutuna (39.733±4.595), en az önemli öğrenim gereksinimi ise duruma ilişkin duygular alt boyutuna (21.373±3.681) ilişkindir. Hastaların en önemli öğrenme gereksinimleri “Hastalığıma bağlı gelişebilecek sorunlar nelerdir?” sorusunun yanıtına duydukları gereksinim olarak belirlenmiştir (Önemlilik düzeyi:4.726±0.611). Hastaların eğitim düzeyi ile tedavikomplikasyonlar alt boyut (p=0.035), daha önce hastane yatma durumu ile ilaçlar (p=0.039) alt boyut, elektif ya da acil ameliyat durumu ile yaşam aktiviteleri (p=0.001), cilt bakımı (p=0.011), yaşam kalitesi (p=0.000), duygular (p=0.024), tedavi-komplikasyonlar (p=0.047) alt boyut ve HÖGÖ toplam puan (p=0.003) arasında, uygulanan cerrahi girişim ile yaşam aktiviteleri (p=0.034) ve yaşam kalitesi (p=0.011) alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerinin önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastaların en önemli bulduğu öğrenim gereksinimleri sıralamasına göre taburculuk eğitiminin yapılması önerilmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5676
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms