Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Ve Yalnızlık Düzeyleri İle Covid-19’a İlişkin Duygu, Düşünce, Davranış Ve Alınan Önlemler Arasındaki İlişki

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyi ile Covid-19’a yönelik duygu, düşünce, davranışları ve önlem alma durumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, özel bir üniversitenin sağlık bilimleri yüksekokulu bölümü öğrencileri ile ilişki arayıcı türde yapıldı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu (ULS-8) ve Çok Boyutlu Covid-19 Ölçeği (ÇB-Covid-19) kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 415 öğrenciden toplandı. Üniversite etik kurulundan etik onay alınmış olup, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerle, korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %91’inin kadın, %55.9’unun hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu, %35.9’unun Covid-19 hastalığı geçirdiği belirlendi. ULS-8 yalnızlık düzeyinin (x=13.76±4.55) orta düzeye yakın, ÇB-Covid-19 ölçeği puan ortalamasının olumsuz yönde orta düzeyin üzerinde (75.20±15.05) olduğu saptandı. Yalnızlık puan ortalaması ile ÇB-Covid-19 ölçeğinin duygusal ve davranışsal alt boyutu ile düşük düzeyde (r=0.096) anlamlı bir ilişki vardır. ÇB-Covid-19 ölçeği genel toplam ve diğer alt boyutları ile yalnızlık arasında ilişki olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç: Sağlık bilimleri bölümü öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri orta düzeye yakındır. Covid-19’a ilişkin duygu, düşünce, davranış ve önlemlerin değerlendirildiği ÇBCovid-19 ölçeği puan ortalaması, orta düzeydedir. Yalnızlık düzeyi ile Covid-19’a yönelik duygu ve davranışlar arasında düşük düzeyde bir ilişki vardır.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Ve Yalnızlık Düzeyleri İle Covid-19’a İlişkin Duygu, Düşünce, Davranış Ve Alınan Önlemler Arasındaki İlişki
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜNDOĞDU, Fatma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KARADEMİR, Aykut
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üniversite Öğrencisi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Covid-19
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yalnızlık
Yayıncı
(dc.publisher)
2.ULUSLARARASI 3.ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:53:41Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:53:41Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyi ile Covid-19’a yönelik duygu, düşünce, davranışları ve önlem alma durumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, özel bir üniversitenin sağlık bilimleri yüksekokulu bölümü öğrencileri ile ilişki arayıcı türde yapıldı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu (ULS-8) ve Çok Boyutlu Covid-19 Ölçeği (ÇB-Covid-19) kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 415 öğrenciden toplandı. Üniversite etik kurulundan etik onay alınmış olup, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerle, korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %91’inin kadın, %55.9’unun hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu, %35.9’unun Covid-19 hastalığı geçirdiği belirlendi. ULS-8 yalnızlık düzeyinin (x=13.76±4.55) orta düzeye yakın, ÇB-Covid-19 ölçeği puan ortalamasının olumsuz yönde orta düzeyin üzerinde (75.20±15.05) olduğu saptandı. Yalnızlık puan ortalaması ile ÇB-Covid-19 ölçeğinin duygusal ve davranışsal alt boyutu ile düşük düzeyde (r=0.096) anlamlı bir ilişki vardır. ÇB-Covid-19 ölçeği genel toplam ve diğer alt boyutları ile yalnızlık arasında ilişki olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç: Sağlık bilimleri bölümü öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri orta düzeye yakındır. Covid-19’a ilişkin duygu, düşünce, davranış ve önlemlerin değerlendirildiği ÇBCovid-19 ölçeği puan ortalaması, orta düzeydedir. Yalnızlık düzeyi ile Covid-19’a yönelik duygu ve davranışlar arasında düşük düzeyde bir ilişki vardır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5679
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms