Ostomili Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi

 • Yazar/lar SAYAR, Serap
  SÜTSÜNBÜLOĞLU, Emel
  VURAL, Fatma
  CENAN, Deniz
 • Yayın Türü Konferans Bildirisi
 • Yayın Tarihi 2021
 • Yayıncı XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi
 • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/5680
 • Konu Başlıkları Bakım Yükü
  Ostomi

Giriş: Ostomili bireylerin günlük işlerinin farklılaşması ve uyum sağlamak zorunda oldukları yeni durumnedeniyle, bakım verme rolünü üstlenen kişinin sorumlulukları artmakta, fiziksel, duygusal ve sosyalyönden pek çok güçlük yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ostomili bireylere bakım veren aileüyelerinin bakım yükünü ve yaşam kalitelerini değerlendirmektir. Metod: Tanımlayıcı tipteki bu kesitsel araştırma, bir üniversite hastanesinde, Ekim 2019 – Ağustos 2021tarihlerinde, ölçüt örneklem kriterlerini karşılayan 75 hastayla gerçekleştirildi. Veriler, ‘’Sosyo-demografikVeri Formu’’, ‘’Bakım Verenin Stres Ölçeği’’, ‘’SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’’ ile toplandı. Verilerin analizindetanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Bakım verenlerin yaş ortalamasının 51.46±14.15, %77.3’ünün kadın, %80.0’ının çalışmıyorolduğu, bakım verdikleri bireylerin ortalama 17.62±18.28 aydır ostomisi olduğu ve bakım verenlerin%56.0’nın ostomili bireylerin eşi olduğu bulundu. Bakım verenlerin bakım yükü stresi puan ortalaması5.21±4.53, SF-36 fiziksel özet sağlık skoru ortalaması 40.58±10.28 ve mental özet saglik skoruortalaması 45.74±9.96 olarak bulundu. Bakım yükü stresi ile fiziksel özet puanı arasında (rho=-0.61.p=0.000) ve mental özet puanı arasında (rho=-0.307, p=0.007) istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Bakım veren aile üyelerinin bakım yükü stresinin orta düzeyde, fiziksel ve mental sağlık yaşamkalitesinin ise kötü düzeyde olduğu bulundu. Bakım verenlerin bakım yükü arttıkça, yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği belirlendi.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Haziran 2024 11:24
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ostomili Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SÜTSÜNBÜLOĞLU, Emel
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
VURAL, Fatma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
CENAN, Deniz
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım Yükü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ostomi
Yayıncı
(dc.publisher)
XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:53:53Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:53:53Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Ostomili bireylerin günlük işlerinin farklılaşması ve uyum sağlamak zorunda oldukları yeni durumnedeniyle, bakım verme rolünü üstlenen kişinin sorumlulukları artmakta, fiziksel, duygusal ve sosyalyönden pek çok güçlük yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ostomili bireylere bakım veren aileüyelerinin bakım yükünü ve yaşam kalitelerini değerlendirmektir. Metod: Tanımlayıcı tipteki bu kesitsel araştırma, bir üniversite hastanesinde, Ekim 2019 – Ağustos 2021tarihlerinde, ölçüt örneklem kriterlerini karşılayan 75 hastayla gerçekleştirildi. Veriler, ‘’Sosyo-demografikVeri Formu’’, ‘’Bakım Verenin Stres Ölçeği’’, ‘’SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’’ ile toplandı. Verilerin analizindetanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Bakım verenlerin yaş ortalamasının 51.46±14.15, %77.3’ünün kadın, %80.0’ının çalışmıyorolduğu, bakım verdikleri bireylerin ortalama 17.62±18.28 aydır ostomisi olduğu ve bakım verenlerin%56.0’nın ostomili bireylerin eşi olduğu bulundu. Bakım verenlerin bakım yükü stresi puan ortalaması5.21±4.53, SF-36 fiziksel özet sağlık skoru ortalaması 40.58±10.28 ve mental özet saglik skoruortalaması 45.74±9.96 olarak bulundu. Bakım yükü stresi ile fiziksel özet puanı arasında (rho=-0.61.p=0.000) ve mental özet puanı arasında (rho=-0.307, p=0.007) istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Bakım veren aile üyelerinin bakım yükü stresinin orta düzeyde, fiziksel ve mental sağlık yaşamkalitesinin ise kötü düzeyde olduğu bulundu. Bakım verenlerin bakım yükü arttıkça, yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği belirlendi.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5680
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms