Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Stres Düzeyleri ve Ekip Çalışması Tutumları Arasındaki İlişki

Giriş-Amaç: Ameliyathaneler ileri teknolojinin kullanıldığı, ekip çalışması ve doğru kararların hızlı alınarak, uygulamaya geçilmesinin önemli olduğu yerlerdir. Ameliyathane çalışanlarının bu ortamda karşılaştıkları stres ve bu stresin ekip çalışmasına etkisi hasta güvenliği açısından da önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerinde stres düzeylerini belirlemek ve stres düzeyleri ile ekip çalışması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç-Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırma, Karaman ve Burdur ilinde olmak üzere iki ayrı hastanenin ameliyathane biriminde Eylül-Kasım 2022 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmanın yürütülebilmesi için 2022/045 karar sayılı etik kurul izni alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmaya gönüllü 166 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veriler, yüz yüze görüşme yöntemiyle, tanımlayıcı bilgi formu, algılanan stres ölçeği (ASÖ) ve ekip çalışması tutumları ölçeği (EÇTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık profesyonellerinin, ameliyathanede çalışma süresi ortalama 14,73± 9,35 yıl olup, haftalık ortalama çalışma süreleri 52,69± 19,25 saat, %51,8’i kadın,%56’sı lisans mezunu,%37,3’ü ameliyathane hemşiresi,%32,5’i anestezi teknikeri,%21,1’i cerrah,%9’u anestezi hekimidir.Sağlık profesyonellerinin ASÖ puan ortalamaları 28,89±6,48, EÇTÖ puan ortalamaları 114,75±13,40’dır.Ameliyathanede çalışan sağlık profesyonelleri arasında meslek grupları ile ASÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var iken(F=6,62;p=0,00),EÇTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur(F=0,198;p=0,89).EÇTÖ toplam puan ortalaması en yüksek cerrahların olup,ASÖ puan ortalaması en yüksek ameliyathane hemşirelerinindir. Sağlık profesyonellerinin ASÖ puan ortalaması ile EÇTÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(r=-0,83, p=0,28).ASÖ puan ortalaması ile EÇTÖ ekip yapısı alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve orta düzey bir ilişki bulunmuştur(r=-0,25, p=0,00). Sonuç: Sağlık profesyonellerinin algılanan stres puanları orta düzeyde, ekip çalışması tutumları ise orta düzeyin üzerinde olup, algılanan stres puanı arttıkça, ekip yapısı puanının azaldığı görülmektedir. Bu doğrultuda cerrahi ekip üyelerine yönelik stres düzeylerini azaltma ve ekip çalışması tutumlarını geliştirmeye yönelik eğitimlerin planlanması, var olan sorunların saptanması, giderilmesine yönelik bireysel ve kurumsal girişimlerin yapılması önerilmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
10
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
25 Nisan 2024 15:44
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Stres Düzeyleri ve Ekip Çalışması Tutumları Arasındaki İlişki
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BEŞİRİK, Yusuf
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZTOPRAK, Yılmaz Sergen
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜNDOĞDU, Fatma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ekip Çalışması
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stres
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ameliyathane
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık Profesyoneli
Yayıncı
(dc.publisher)
2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:56:19Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:56:19Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş-Amaç: Ameliyathaneler ileri teknolojinin kullanıldığı, ekip çalışması ve doğru kararların hızlı alınarak, uygulamaya geçilmesinin önemli olduğu yerlerdir. Ameliyathane çalışanlarının bu ortamda karşılaştıkları stres ve bu stresin ekip çalışmasına etkisi hasta güvenliği açısından da önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerinde stres düzeylerini belirlemek ve stres düzeyleri ile ekip çalışması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç-Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırma, Karaman ve Burdur ilinde olmak üzere iki ayrı hastanenin ameliyathane biriminde Eylül-Kasım 2022 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmanın yürütülebilmesi için 2022/045 karar sayılı etik kurul izni alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmaya gönüllü 166 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veriler, yüz yüze görüşme yöntemiyle, tanımlayıcı bilgi formu, algılanan stres ölçeği (ASÖ) ve ekip çalışması tutumları ölçeği (EÇTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık profesyonellerinin, ameliyathanede çalışma süresi ortalama 14,73± 9,35 yıl olup, haftalık ortalama çalışma süreleri 52,69± 19,25 saat, %51,8’i kadın,%56’sı lisans mezunu,%37,3’ü ameliyathane hemşiresi,%32,5’i anestezi teknikeri,%21,1’i cerrah,%9’u anestezi hekimidir.Sağlık profesyonellerinin ASÖ puan ortalamaları 28,89±6,48, EÇTÖ puan ortalamaları 114,75±13,40’dır.Ameliyathanede çalışan sağlık profesyonelleri arasında meslek grupları ile ASÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var iken(F=6,62;p=0,00),EÇTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur(F=0,198;p=0,89).EÇTÖ toplam puan ortalaması en yüksek cerrahların olup,ASÖ puan ortalaması en yüksek ameliyathane hemşirelerinindir. Sağlık profesyonellerinin ASÖ puan ortalaması ile EÇTÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(r=-0,83, p=0,28).ASÖ puan ortalaması ile EÇTÖ ekip yapısı alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve orta düzey bir ilişki bulunmuştur(r=-0,25, p=0,00). Sonuç: Sağlık profesyonellerinin algılanan stres puanları orta düzeyde, ekip çalışması tutumları ise orta düzeyin üzerinde olup, algılanan stres puanı arttıkça, ekip yapısı puanının azaldığı görülmektedir. Bu doğrultuda cerrahi ekip üyelerine yönelik stres düzeylerini azaltma ve ekip çalışması tutumlarını geliştirmeye yönelik eğitimlerin planlanması, var olan sorunların saptanması, giderilmesine yönelik bireysel ve kurumsal girişimlerin yapılması önerilmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5684
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms