Recent Submissions

 • Thumbnail

  Short-Term Prediction of PM2. 5 Pollution with Deep Learning Methods 

  AYTURAN, Yasin Akın; AYTURAN, Zeynep Cansu; ALTUN, Hüseyin Oktay; KONGOLİ, Cezar; TUNÇEZ, Fatma Didem; DURSUN, Şükrü; ÖZTÜRK, Ali (Global Nest Journal-GLOBAL NETWORK ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020-03-12)
  Particulate matter (PM), classified according to aerodynamic diameter, is one of the harmful pollutants causing health damaging effects. It is considered as cancerogenic by the World Health Organization (WHO) because of ...
 • Thumbnail

  Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey 

  ŞAHİNER, Muammer; TUNÇEZ, Fatma Didem (Journal of International Environmental Application and Science, 2022-10-30)
  Natural disasters create disasters stop human activities, destroy homes, businesses and the environment. Disasters can happen without warning and deprive hundreds or even thousands of people of drinking water, heating, ...
 • Thumbnail

  Ukrayna – Rusya Savaşının Enerji Arz Güvenliği Açısından Dünya ve Türkiye Değerlendirme 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; GÜÇLÜ, Koray (9. ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU, 2022-10-25)
  Dünyanın oluşum süreci ile başlayan daha sonra çeşitli yaşam formlarının üzerinden geçmesi ile oluşmaya başlamış olan fosil enerji kaynakları, dünya geneline eşit ve adil bir şekilde dağılmamıştır. Bir dönem değersiz bir ...
 • Thumbnail

  Bina Enerji Yönetiminde İnovasyon Etkileri 

  DEMİRKOL, Tuğbagül (Haceettepe Üniversitesi 7. Ulusal Çevre Kongresi, 2022-12-16)
  As human beings, the most important factor for our survival on this planet is our energy resources. Our resources began to disappear with the onset of the industrial revolution, gaining momentum. Today, the effects of this ...
 • Thumbnail

  Temiz Çevre-Huzurlu Kent 

  TUNÇEZ, Fatma Didem (Geleceğin Yenilikle Sentezi-Konya Şehir Modeli 3. Cilt HUZUR, 2022)
  Özet: Çevresel sorunlar; insani ihtiyaçların giderilmesi, ihtiyaç maddelerinin üretilmesi faaliyetleri sırasında oluşur. Kirlilik, katı-sıvı-gaz halde atılan artık ve atıkların çevreye verdiği zararlar sonucunda ortaya ...
 • Thumbnail

  Konya İlinin Toplanabilir Bitkisel Artık ve Hayvansal Atık Kaynaklı Metan Potansiyeli 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; SOYLU, Süleyman (Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2022-12-30)
  Nüfusun artması ve insanların, refahını sağlayan araçlara alışması; daha çok üretime, daha çok üretim ise daha çok enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Kısıtlı kaynak olan fosil yakıtların bir gün tükenecek olması ...
 • Thumbnail

  Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Araçlarından Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Üzerine Bir Değerlendirme 

  YAZICIOĞLU, İsabet Ebru; BAŞTAN TÖKE, Leyla (Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2022-07-31)
  Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde artan küresel farkındalık ile çevreyi tahribata uğratmayan yaklaşımlara verilen önem artmıştır. Kalkınma sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik ilerlemeler birbiriyle bağlantılı hale ...
 • Thumbnail

  Atıkların Değerlendirilmesi Kapsamında Biyogaz Tesislerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü 

  ERGÜLEN, Ahmet (International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2022-12-30)
  Toplumların kalkınma çabaları ve tüketimin sürekli artmasından dolayı bütün ekosistemin tehdit altına girmesi sebebiyle 20. yüzyılın sonlarına doğru refah seviyesini yükseltirken çevreyi korumaya yönelik olarak çeşitli ...
 • Thumbnail

  Türkiye'nin Enerji Vizyonunda Yenilenebilir Enerjinin Enerji Güvenliğine Katkısı 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül; UYANIK, Sırrı (Nobel, 2022)
  Geleneksel olarak ekonomi ve enerji tartışmalarının en önemli gündemini enerji güvenliği kavramı oluştururken özellikle son yıllarda enerji dönüşümünü de oldukça önem kazanmıştır.
 • Attractiveness of Clean Energy Stocks in Europe: The Importance of Shocks in Oil and Gas Prices 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül; SANIN, Maria Eugenia (The International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance (SESTEF-2022), 2022)
  Europe is heavily dependent on both oil and gas imports. This article identifies supply and demand shocks in the oil and gas market using monthly data (from January 2008 to December 2021) and explores their impact on ...
 • Thumbnail

  Tam Sayılı Doğrusal Programlama Kullanarak Bir Mikro Şebeke Sisteminin Optimum Planlanması 

  GÜLER, Emre; BİLGİN, Mehmet Zeki (4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, 2022-03-04)
  Integer linear programming can be used in many areas as well as a method used for optimum planning of a microgrid system consisting of renewable energy sources. Wind energy, photovoltaic, fuel cell and battery sources are ...
 • Thumbnail

  Trade Liberalization and the Environment: The Case of China 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (Ekonomik Yaklaşım, 2021-11)
  China has been involved in the process of globalization since 1978 through a comprehensive liberalization of its foreign trade and investment regimes. Especially after becoming a member of the World Trade Organization ...
 • Thumbnail

  A New Tool in the Fight against Climate Change: Green Bonds 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (KADİR HAS UNIVERSITY CENTER FOR ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2021-10-08)
  There is a reality and danger defined as climate change on the agenda of the world. Climate change poses the greatest threat to humanity. It is obvious that environmental shocks will be more extreme and more frequent. ...
 • Thumbnail

  100 Soruda Sürdürülebilir Enerji 

  UYANIK, Sırrı (Nobel Bilimsel Eserler, 2021-08)
  Bu kitap; enerji konusunda “zamanın ruhu”nu anlama ve anlamlandırmaya çalışan kapsayıcı, doyurucu ve merak uyandırıcı bir özet yapabilme çabasının bir sonucudur. “Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır.” sözünden hareketle ...
 • Thumbnail

  Renewable Energy Development In Turkey And Its Potential To Help Combat Climate Change 

  UYANIK, Sırrı; UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (International World Energy Conference, 2021-11-04)
  Primary energy consumption is increasing day by day due to Turkey's growing population, rapid urbanization and rapid economic growth. A large part of the energy need is provided from fossil fuels. This causes approximately ...
 • Thumbnail

  Küreselleşmeyle Oluşan Atık Sorununu Çözmeye Yönelik Yaklaşımlar 

  BAŞTAN TÖKE, Leyla; ERGÜLEN, Ahmet (2020)
  Endüstriyel gelişmelere bağlı olarak; refah toplumunda ayakta kalabilmek, kalkınma yapabilmek ve üstünlük sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, doğanın dengesini olumsuz etkileyip tahribata sebep olmuş, bunun yanında 20. ...
 • Thumbnail

  İklim Değişikliği Problemine Çözüm Önerisi: Ab Çevre Politikası Ve Atıkların Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; BAŞTAN TÖKE, Leyla (IMASCON, 2021-12-31)
  Sanayi Devrimi’nin yaşanmasından sonra küreselleşme ve rekabet kelimeleri birlikte anılır hale gelmiştir. Rekabet nedeniyle toplumların doğaya dahi üstünlük kurmak istemesi, doğanın tahribata uğramasına neden olmuştur. ...
 • Thumbnail

  Optimal Residential Load Control Comparison Using Linear Programming and Simulated Annealing for Energy Scheduling 

  GÜLER, Emre; BAŞARAN FİLİK, Ümmühan (Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 2020-03)
  Many tariffs are used for electricity pricing. Electricity bills can be reduced by choosing the optimal working hours of appliances and for appropriate tariffs in smart homes. In this study, Linear Programming (LP) and ...
 • Thumbnail

  Utilization of Waste for Energy Generation in Clinker Production: Environmental Perspective 

  TUNÇEZ, Fatma Didem (Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry, 2020-12-21)
  Meeting the increasing energy need from fossil fuels such as coal, oil and natural gas caused the rapid depletion of natural resources. In a world where the need for energy is constantly increasing and resources are ...
 • Thumbnail

  Kompost ve Biyogaz Tesisleri Alanında Konya Sinerjisi 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; BAŞTAN, Erdal (International Symposium for Environmental Science and Engineering Research, 2019-05-25)
  Storage of livestock waste on inappropriate conditions; creating visual pollution and various gases resulting from waste stack affect the air quality of the region negatively. Uncontrolled landfilling of waste threatens ...

View more