Primer Dismenore Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Uyguladığı Baş Etme Yöntemleri ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Çalışma

Amaç: Araştırma, primer dismenore sorunu olan kadınların tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel tıbba karşı tutumlarını ve kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma için çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve dismenore sıkıntısı yaşayan 271 öğrenci ile görüşülmüştür. Veriler Ekim 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini içeren anket ve Menstrüasyon Semptom Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi tanımlayıcı istatistikler ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 21,67±2,47; menstrüasyon süresi %86,7'sinde ortalama 5-7 gün, menstrüel siklus uzunluğunun ise %88,2'sinde 21-35 gün olduğu bulunmuştur. Katılımcıların menstrüel döneminde ağrı şiddeti istirahat sırasında 5,75±2,504; aktivite sırasında 5,56±2,628 ve uyku sırasında 4,05±2,628 olduğu hesaplanmıştır. Katılımcıların anket formunda ve ölçek maddesi içinde yer alan (7, 12, 15. madde) dismenore ile baş etmede tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel baş etme yöntemleri incelendiğinde en çok uyku (%88,9), yüzüstü ya da cenin pozisyon alarak uzanma (%83,8) ve bitki çayları (%77,1) yer almaktadır. En düşük oranda uyguladıkları baş etme yöntemlerinin ise ilk 3 sırada hipnoz (%1,1), nöral terapi (%1,5) ve kayropraktik (%1,8) olduğu bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin dismenore ile baş etmek için ilaç dışı alternatif ve geleneksel yöntemleri sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Dismenore ağrısının azaltılması için baş etmeye yönelik kullanılan bu girişimlerin kadınların şikâyetlerinin azalmasına fayda sağlayacak uygulamalar arasında olduğu sonucuna varılmıştır.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 11:52
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Primer Dismenore Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Uyguladığı Baş Etme Yöntemleri ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Çalışma
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ARIK, Ebru Dilara
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KÖSE, Seda
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ACAR, Esra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DURAN, Büşra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KARAKOÇ, Hediye
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Dismenore
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ağrı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Menstrüasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ağrılı Adet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üniversite Öğrencisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T16:23:38Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T16:23:38Z
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
ISSN
(dc.identifier.issn)
10.5336/jtracom.2021-85805
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Araştırma, primer dismenore sorunu olan kadınların tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel tıbba karşı tutumlarını ve kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma için çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve dismenore sıkıntısı yaşayan 271 öğrenci ile görüşülmüştür. Veriler Ekim 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini içeren anket ve Menstrüasyon Semptom Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi tanımlayıcı istatistikler ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 21,67±2,47; menstrüasyon süresi %86,7'sinde ortalama 5-7 gün, menstrüel siklus uzunluğunun ise %88,2'sinde 21-35 gün olduğu bulunmuştur. Katılımcıların menstrüel döneminde ağrı şiddeti istirahat sırasında 5,75±2,504; aktivite sırasında 5,56±2,628 ve uyku sırasında 4,05±2,628 olduğu hesaplanmıştır. Katılımcıların anket formunda ve ölçek maddesi içinde yer alan (7, 12, 15. madde) dismenore ile baş etmede tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel baş etme yöntemleri incelendiğinde en çok uyku (%88,9), yüzüstü ya da cenin pozisyon alarak uzanma (%83,8) ve bitki çayları (%77,1) yer almaktadır. En düşük oranda uyguladıkları baş etme yöntemlerinin ise ilk 3 sırada hipnoz (%1,1), nöral terapi (%1,5) ve kayropraktik (%1,8) olduğu bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin dismenore ile baş etmek için ilaç dışı alternatif ve geleneksel yöntemleri sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Dismenore ağrısının azaltılması için baş etmeye yönelik kullanılan bu girişimlerin kadınların şikâyetlerinin azalmasına fayda sağlayacak uygulamalar arasında olduğu sonucuna varılmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5721
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms