Sağlık Profesyonellerinin Epizyotomi Uygulamasına İlişkin Görüş ve Tutumları: Nitel Araştırma

Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlık profesyonellerinin epizyotomi uygulamasına ilişkin görüş ve tutumlarını belirlemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla nitel araştırma tasarımında yapılmıştır. Örnekleme doğumhanede aktif olarak çalışan 25 ebe alınmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Veriler, literatürdeki çalışma örnekleri incelenerek ve uzman görüşleri alınarak, kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 29.02±6.20’dur. %92’si devlet hastanesinde çalışmakta olup çalışma süresi ortalama 6.85±7.16 yıldır. Tanımlayıcı kodlar analiz edilerek epizyotomi gerekliliğini gösteren objektif işaretler, epizyotomi uygulamasının olası yararları, epizyotomi ihtiyacını azaltmak için yapılan uygulamalar olmak üzere üç kategori elde edilmiştir. Katılımcılar perinenin esnek olmaması (11 kod), taçlanma sonrası bebek başının ilerlemede zorlanması (6 kod), iri bebeğin (6 kod) epizyotomi uygulaması için objektif işaretler olduğunu belirtilmiştir. Sonuç: Ebelerin gözlem, tıbbi tanıya yönelik yaklaşım sergileyerek epizyotomi uygulamaya karar verdikleri saptanmıştır. Ayıca epizyotomi uygulamasının derin ve düzensiz laserasyonları önlediğini, fetal başı travmadan koruduğunu, eylemi hızlandırdığını düşündükleri belirlenmiştir

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sağlık Profesyonellerinin Epizyotomi Uygulamasına İlişkin Görüş ve Tutumları: Nitel Araştırma
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KARAKOÇ, Hediye
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BEKMEZCİ, Ebru
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DÖNER, Şerife İrem
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Doğum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Epizyotomi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebe
Yayıncı
(dc.publisher)
Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T19:17:56Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T19:17:56Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlık profesyonellerinin epizyotomi uygulamasına ilişkin görüş ve tutumlarını belirlemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla nitel araştırma tasarımında yapılmıştır. Örnekleme doğumhanede aktif olarak çalışan 25 ebe alınmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Veriler, literatürdeki çalışma örnekleri incelenerek ve uzman görüşleri alınarak, kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 29.02±6.20’dur. %92’si devlet hastanesinde çalışmakta olup çalışma süresi ortalama 6.85±7.16 yıldır. Tanımlayıcı kodlar analiz edilerek epizyotomi gerekliliğini gösteren objektif işaretler, epizyotomi uygulamasının olası yararları, epizyotomi ihtiyacını azaltmak için yapılan uygulamalar olmak üzere üç kategori elde edilmiştir. Katılımcılar perinenin esnek olmaması (11 kod), taçlanma sonrası bebek başının ilerlemede zorlanması (6 kod), iri bebeğin (6 kod) epizyotomi uygulaması için objektif işaretler olduğunu belirtilmiştir. Sonuç: Ebelerin gözlem, tıbbi tanıya yönelik yaklaşım sergileyerek epizyotomi uygulamaya karar verdikleri saptanmıştır. Ayıca epizyotomi uygulamasının derin ve düzensiz laserasyonları önlediğini, fetal başı travmadan koruduğunu, eylemi hızlandırdığını düşündükleri belirlenmiştir
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5729
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms