Üniversite Öğrencilerine Verilen Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Farkındalığı Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Algı Ve Tutumuna Etkisi

Amaç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği birçok alanda görülmekte ve ekonomik kültürül ve sosyal birçok alanı etkilemektedir. Bu araştırma, toplumsal cinsiyet ve şiddet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla verilen eğitimin ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algı ve tutumuna etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, deneysel araştırma tasarımlarından randomize olmayan gruplarda ön test-son test yarı deneysel olarak planlanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 41 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, tanıtıcı bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcılara çalışmanın amacı aktarılarak, gönüllülük ilkesi doğrultusunda veriler toparlanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Karşılaştırmalı tekrarlı ölçümlerde tek faktörlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği ön test puan ortalamasının 60,02 ± 8,49, son test puan ortalamasının 58,93 ± 7,96 olduğu belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet algı ölçeği ön test puan ortalamasının 111,00 ± 10,50, son test puan ortalamasının ise 110,51 ± 12,07 olduğu bulunmuştur. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası toplumsal cinsiyet rolleri tutum (p = 0,2929) ve toplumsal cinsiyet algı (p = 0,771) puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Uygulamada Kullanım: Toplumsal cinsiyet ve şiddete yönelik eğitim sonrası ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutum ve algılarının değişmediği belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet ve şiddet üzerine etki edecek farklı bölüm, müfredat, eğitim programı içeriği bakımından karşılaştırmalı çalışmalar planlanması önerilmektedir

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Nisan 2024 13:53
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerine Verilen Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Farkındalığı Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Algı Ve Tutumuna Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KARAKOÇ, Hediye
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DURAN, Büşra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DÖNER, Şerife İrem
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebe
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cinsiyete Dayalı Şiddet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cinsiyet Eşitliği
Yayıncı
(dc.publisher)
Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T19:35:30Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T19:35:30Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği birçok alanda görülmekte ve ekonomik kültürül ve sosyal birçok alanı etkilemektedir. Bu araştırma, toplumsal cinsiyet ve şiddet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla verilen eğitimin ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algı ve tutumuna etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, deneysel araştırma tasarımlarından randomize olmayan gruplarda ön test-son test yarı deneysel olarak planlanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 41 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, tanıtıcı bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcılara çalışmanın amacı aktarılarak, gönüllülük ilkesi doğrultusunda veriler toparlanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Karşılaştırmalı tekrarlı ölçümlerde tek faktörlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği ön test puan ortalamasının 60,02 ± 8,49, son test puan ortalamasının 58,93 ± 7,96 olduğu belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet algı ölçeği ön test puan ortalamasının 111,00 ± 10,50, son test puan ortalamasının ise 110,51 ± 12,07 olduğu bulunmuştur. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası toplumsal cinsiyet rolleri tutum (p = 0,2929) ve toplumsal cinsiyet algı (p = 0,771) puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Uygulamada Kullanım: Toplumsal cinsiyet ve şiddete yönelik eğitim sonrası ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutum ve algılarının değişmediği belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet ve şiddet üzerine etki edecek farklı bölüm, müfredat, eğitim programı içeriği bakımından karşılaştırmalı çalışmalar planlanması önerilmektedir
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
: 2791-7797;
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5734
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms