Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklar için diyabet öz yönetim ölçeği geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmada, Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeğini geliştirmek ve psikometrik özelliklerini belirlemek için tanımlayıcı, ilişkisel ve kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 10-12 yaş arası 212 diyabetli çocuk oluşturmuştur. Ölçek madde havuzu ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda oluşturulmuş ve ölçeğin içerik geçerliği, pediatri ve diyabet alanında çalışma ları olan 5 uzmana ve dil bilimi alanında 1 uzmana danışılarak değerlendirilmiştir. Uzman değerlendirmesi sonuçlarına göre maddeler düzenlenmiş ve 20 çocuğa pilot uygulaması yapılarak içerik ve anlaşılırlığına bakılmıştır. Pilot uygulama sonuçlarına göre ölçeğin anlaşılır olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde sayılar, yüzdeler, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iki yarıya bölme, korelasyon analizi, Cronbach α güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Genel ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.893 ve alt ölçekler için Cronbach alfa değerleri 0.757 ile 0.845 arasında bulun muştur. Madde-toplam puan korelasyonları 0.434 ile 0.781 arasında değişmektedir (p <.05). Açımlayıcı faktör analizi, ölçeğin toplam varyansın %55,726’sını açıkladığını ve maddelerin faktör yüklerinin 0,335 ile 0,862 arasında değiştiğini göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ayrıca ölçeğin faktör yüklerinin .335 ila .862 arasında değiştiğini göstermiştir. GFI, CFI>0.90, NFI<0.90, RMSA ise 0.080

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AŞKIN CERAN, Merve
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BEKTAŞ, Murat
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SELVER EKLİOĞLU, Beray
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tip 1 Diyabet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çocuk
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öz Yönetim
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T20:08:14Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T20:08:14Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklar için diyabet öz yönetim ölçeği geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmada, Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeğini geliştirmek ve psikometrik özelliklerini belirlemek için tanımlayıcı, ilişkisel ve kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 10-12 yaş arası 212 diyabetli çocuk oluşturmuştur. Ölçek madde havuzu ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda oluşturulmuş ve ölçeğin içerik geçerliği, pediatri ve diyabet alanında çalışma ları olan 5 uzmana ve dil bilimi alanında 1 uzmana danışılarak değerlendirilmiştir. Uzman değerlendirmesi sonuçlarına göre maddeler düzenlenmiş ve 20 çocuğa pilot uygulaması yapılarak içerik ve anlaşılırlığına bakılmıştır. Pilot uygulama sonuçlarına göre ölçeğin anlaşılır olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde sayılar, yüzdeler, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iki yarıya bölme, korelasyon analizi, Cronbach α güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Genel ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.893 ve alt ölçekler için Cronbach alfa değerleri 0.757 ile 0.845 arasında bulun muştur. Madde-toplam puan korelasyonları 0.434 ile 0.781 arasında değişmektedir (p <.05). Açımlayıcı faktör analizi, ölçeğin toplam varyansın %55,726’sını açıkladığını ve maddelerin faktör yüklerinin 0,335 ile 0,862 arasında değiştiğini göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ayrıca ölçeğin faktör yüklerinin .335 ila .862 arasında değiştiğini göstermiştir. GFI, CFI>0.90, NFI<0.90, RMSA ise 0.080
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Development And Psychometric Evaluation of The Diabetes Self-Management Scale For Children
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5743
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms