Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Düzeyinin Karşılaştırılması

Bu araştırma, Serebral palsili çocuğa sahip anne ve babaların öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezinde bulunan ve kurum izni alınan 4 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıtlı araştırmaya katılmayı kabul eden 153 Serebral palsili çocuğun anne ve/veya babası oluşturmuştur. Veriler 18 soruluk “Bilgi Formu” ve “Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği (EÖYÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin istatistiğinde t testi, varyans analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi ve pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Bireylerin yaş ortalaması 37.35±7.00 yıl olup 69.3’ü kadın, hepsi evli, % 27.5’i ilköğretim mezunu, %71.9’u çekirdek aile yapısına sahip, % 66.0’sı ev hanımı, % 67.3’ü çalışmıyor ve % 76.5’inin ekonomik durumu algısı orta düzeydedir. Serebral palsili çocukların % 85.6’sı ilaç kullanmıyor, %54.2’si erkek, % 72.5’i okula gitmiyor ve %46.4’ünün ikiden fazla eksitremite etkilenimi bulunmaktadır. Anne ve babaların ebeveyn öz yeterlik algı puan ortalaması 5.91±1.03 olarak saptanmıştır. Aile tipi, cinsiyet, çocuğun cinsiyeti, etkilenen ekstremite sayısı, Serebral Palsi’li çocuğa sahip olmakla yaşanılan öfke ve üzüntü duygusu, ev ve diğer sorumlulukların etkilenmesi gibi değişkenlerle ebeveynlerin öz yeterlik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Hem anne hem babası değerlendirilen 47 serabral palsili çocuğun annelerinde ebeveyn öz yeterlik algısı 5.94±0.88, babalarında ise 5.85±1.09 bulunmuştur. Yaş, eğitim düzeyi, şefkat duygusu gibi değişkenlerle ebeveyn öz yeterlik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda Serebral palsili anne ve babaların birlikte ele alınması, farkındalık ve güçlendirilmelerine yönelik müdahaleler yapılması önerilmektedir.

Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 23:58
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Düzeyinin Karşılaştırılması
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AŞKIN CERAN, Merve
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
CEYLAN, Burcu
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveyn
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşire
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öz Yeterlilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Serebral Palsi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T20:11:02Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T20:11:02Z
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma, Serebral palsili çocuğa sahip anne ve babaların öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezinde bulunan ve kurum izni alınan 4 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıtlı araştırmaya katılmayı kabul eden 153 Serebral palsili çocuğun anne ve/veya babası oluşturmuştur. Veriler 18 soruluk “Bilgi Formu” ve “Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği (EÖYÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin istatistiğinde t testi, varyans analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi ve pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Bireylerin yaş ortalaması 37.35±7.00 yıl olup 69.3’ü kadın, hepsi evli, % 27.5’i ilköğretim mezunu, %71.9’u çekirdek aile yapısına sahip, % 66.0’sı ev hanımı, % 67.3’ü çalışmıyor ve % 76.5’inin ekonomik durumu algısı orta düzeydedir. Serebral palsili çocukların % 85.6’sı ilaç kullanmıyor, %54.2’si erkek, % 72.5’i okula gitmiyor ve %46.4’ünün ikiden fazla eksitremite etkilenimi bulunmaktadır. Anne ve babaların ebeveyn öz yeterlik algı puan ortalaması 5.91±1.03 olarak saptanmıştır. Aile tipi, cinsiyet, çocuğun cinsiyeti, etkilenen ekstremite sayısı, Serebral Palsi’li çocuğa sahip olmakla yaşanılan öfke ve üzüntü duygusu, ev ve diğer sorumlulukların etkilenmesi gibi değişkenlerle ebeveynlerin öz yeterlik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Hem anne hem babası değerlendirilen 47 serabral palsili çocuğun annelerinde ebeveyn öz yeterlik algısı 5.94±0.88, babalarında ise 5.85±1.09 bulunmuştur. Yaş, eğitim düzeyi, şefkat duygusu gibi değişkenlerle ebeveyn öz yeterlik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda Serebral palsili anne ve babaların birlikte ele alınması, farkındalık ve güçlendirilmelerine yönelik müdahaleler yapılması önerilmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5747
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms