Show simple item record

dc.contributor.advisorİLGÜN, Abdulkerim
dc.contributor.authorBAYRAM, Berna
dc.date.accessioned2023-02-23T21:00:04Z
dc.date.available2023-02-23T21:00:04Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5754
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında beton dolgulu çelik kirişlere stent eklenerek eğilme etkisi altındaki davranışı deneysel, analitik ve nümerik olarak incelenmiştir. Çalışmada 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 8 adet profil ve 80x100 mm dikdörtgen kesitli 8 adet profil olmak üzere toplam 23 adet kiriş numunesi test edilmiştir. Profillerin cidar kalınlıkları 3 mm olup yapısal çelik sınıfı S235 seçilmiştir. Dolgu betonu olarak 28 günlük silindirik basınç dayanımı 25 MPa olan beton sınıfı seçilmiştir. Stent elemanı olarak kirişlere 4 köşelerinden 10 mm lik boyuna donatı eklenmiştir. Donatılar arası stent sıklığına göre kirişler 4 gruba ayrılmıştır. Deneyde hazırlanan numuneler 4 noktadan eğilme yüküne maruz bırakılmıştır. Deney esnasında kirişlerde meydana gelebilecek deplasmanların ölçülmesi için LVDT’ler kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler ile yük – orta deplasman eğrileri oluşturulmuş ve kirişlerin eğilme momenti kapasiteleri kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar – 2018 yönetmeliğinin 12. bölümünde verilen formüllerle, Avrupa Standartı (EuroCode4), Amerikan Standartı (ANSI/AISC 360-16) ve Çin yönetmeliği (DBJ/T13- 51-2010) kıyaslanmıştır. Sonuç olarak stent ilaveli beton dolgulu kompozit kirişlerin deneysel ve ABAQUS yazılımından elde edilen nümerik analiz sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Analitik ve nümerik çalışmaların daha güvenilir tarafta kaldığı görülmüştür.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectEğilmeen_US
dc.subjectKompozit Kirişleren_US
dc.subjectStenten_US
dc.subjectBeton Dolgulu Çelik Profilen_US
dc.subjectABAQUSen_US
dc.subjectBDKEen_US
dc.titleStent İle Ataleti Arttırılmış Kompozit Kirişlerin Eğilme Etkisi Altında İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record