Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Bu çalışma Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan hastalara uygulanan progresif kas gevşeme egzersizlerinin (PKGE) uyku kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırma 01 Mart- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Konya İli Özel Nefrotrans Karatay Diyaliz Merkezi’nde hemodiyaliz tedavisi alan hastalar ile randomize kontrollü araştırma şeklinde 38 deney, 38 kontrol grubu olmak üzere toplam 76 hasta ile tamamlandı. Deney grubunda olan hastalar, günde iki kez sekiz hafta süre ile PKGE uygulaması yaptı. Kontrol grubunda olan hastalar rutin bakımın dışında herhangi bir uygulama yapmadı. Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile toplandı. Elde edilen verilerin istatiksel analizi IBM SPSS26 programında, iki bağımsız grup arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde, parametrik test ön şartlarını sağladığı durumda “Student’s t Test”; sağlanamadığında ise “Mann Whitney–U testi” kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiye Fisher’s Exact Test ve Ki Kare testleri kullanılarak yapıldı. Deney ve kontrol grubuna alınan hastaların sosyodemografik özellikleri benzerdi. PKGE girişimi yapılan deney grubunda PUKİ global uyku puanının olumlu yönde dördüncü ve sekizinci hafta ölçümlerinde kontrol grubuna göre azaldığı belirlendi (p<0,001). PKGE yapılan deney grubunda PUKİ öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu alt boyutlarının puanının (uyku ilacı kullanımı alt boyutu hariç) kontrol grubuna göre sekizinci haftada olumlu yönde daha az olduğu belirlendi (p<0,001). Bu sonuçlar doğrultusunda hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda progresif kas gevşeme egzersizlerinin uyku kalitesini arttırdığı saptanmış olup PKGE hakkında hemodiyaliz tedavisi alan hastalara eğitim verilerek egzersizlerin öğretilmesi önerilmektedir.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 22:58
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÖKHAN HAKVERİR, Halime
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemodiyaliz
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uyku Kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Progresif Kas Gevşeme Egzersizi
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
GÜNDOĞDU, Fatma
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T21:00:11Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T21:00:11Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışma Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan hastalara uygulanan progresif kas gevşeme egzersizlerinin (PKGE) uyku kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırma 01 Mart- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Konya İli Özel Nefrotrans Karatay Diyaliz Merkezi’nde hemodiyaliz tedavisi alan hastalar ile randomize kontrollü araştırma şeklinde 38 deney, 38 kontrol grubu olmak üzere toplam 76 hasta ile tamamlandı. Deney grubunda olan hastalar, günde iki kez sekiz hafta süre ile PKGE uygulaması yaptı. Kontrol grubunda olan hastalar rutin bakımın dışında herhangi bir uygulama yapmadı. Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile toplandı. Elde edilen verilerin istatiksel analizi IBM SPSS26 programında, iki bağımsız grup arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde, parametrik test ön şartlarını sağladığı durumda “Student’s t Test”; sağlanamadığında ise “Mann Whitney–U testi” kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiye Fisher’s Exact Test ve Ki Kare testleri kullanılarak yapıldı. Deney ve kontrol grubuna alınan hastaların sosyodemografik özellikleri benzerdi. PKGE girişimi yapılan deney grubunda PUKİ global uyku puanının olumlu yönde dördüncü ve sekizinci hafta ölçümlerinde kontrol grubuna göre azaldığı belirlendi (p<0,001). PKGE yapılan deney grubunda PUKİ öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu alt boyutlarının puanının (uyku ilacı kullanımı alt boyutu hariç) kontrol grubuna göre sekizinci haftada olumlu yönde daha az olduğu belirlendi (p<0,001). Bu sonuçlar doğrultusunda hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda progresif kas gevşeme egzersizlerinin uyku kalitesini arttırdığı saptanmış olup PKGE hakkında hemodiyaliz tedavisi alan hastalara eğitim verilerek egzersizlerin öğretilmesi önerilmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5757
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms