Show simple item record

dc.contributor.advisorERDEM, Hüsamettin
dc.contributor.authorDUYSAK, Miyase Nur
dc.date.accessioned2023-02-23T21:00:55Z
dc.date.available2023-02-23T21:00:55Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5773
dc.description.abstractAile; üzerinde ok eşitli tanımlamalar yapılan toplumsal yapının en kü ük yapı taşını oluşturan bir kurumdur. ilenin ge mişten günümüze bir ok toplumda değer atfedilen ve kutsanan bir kurum olması onun nemli bir yere sahip olmasından kaynaklıdır. ncak toplumsal yapının değişmesi modernleşme ve küreselleşme gibi faaliyetlerin insan hayatını derinden etkilemesi aile kurumu i inde ka ınılmaz olmuştur. u sebeple aile i in temel olan mahremiyet olgusuna ilişkin bir d nüşüm meydana gelmiş mahrem derecesi değişmiştir. raştırmanın temel amacı toplumsal yapının değişmesiyle beraber ailenin d nüşüme uğraması ve bu değişimin yansıması olan mahremiyete ilişkin paradigma değişiminin kuşaklar üzerinde incelenmesidir. raştırma verilerine ulaşabilmek i in X- ve kuşaklarında yer alan bireylerin aile ve mahremiyete ilişkin bakış a ıları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. raştırma, saha alışması şeklinde yapılandırılmış derinlemesine g rüşme sorularıyla 6 kişi ile ger ekleştirilmiştir. erilerin zümlenmesi kısmında i erik analizi y nteminden faydalanılmış ve araştırmanın verileri temalaştırılarak yorumlanmıştır. Tezin temel araştırma konusunu her bir kuşağın aileyi ve mahremiyeti nasıl ele aldığını betimlemek oluşturmaktadır. raştırmanın sonucunda ise bütün kuşakların kendi anlam dünyalarına g re mahremiyeti algıladıkları ve bu doğrultuda tanımlamalarını yaptıkları ortaya ıkmıştır. atılımcıların mahremiyete ilişkin üzerinde en ok durdukları kavramlar ise zel alan ve gizlilik olmuştur. er bir kuşak i in toplumsal ve teknolojik gelişmelerin aile ve mahremiyet üzerinde etkisi olduğu bu yüzden mahremiyet olgusunun sınırlarının gevşediği sonucuna ulaşılmıştır. ulgular sonucunda kuşaklar arası bakış a ısı farklılığını etkileyen nedenlerin; internet normalleştirme sosyal medya toplumsal ve evresel fakt rler Batılılaşma ve aile tiplerinin değişmesi olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectMahremiyeten_US
dc.subjectKuşaken_US
dc.subjectDeğişen Toplumen_US
dc.titleAile ve Mahremiyeti Açısından X-Y Ve Z Karşılaştırmalı Kuşak Analizi Konya İli Örneğien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record