Patlama Gürültüsüne Maruz Kalan Kişilerin Odyolojik Bulguları

Gürültüye bağlı işitme kaybı prevelansı yüksek işitme kaybı türüdür. Maruz kalma türüne bağlı olarak kulak gürültüden 2 farklı şekilde zarar görür. Birincisi, düşük seviyeli gürültüye uzun süreli maruz kalmadır. İkincisi, 140 dB'yi aşan yüksek seviyeli, kısa süreli maruz kalmadır. Silah patlaması ani ve yüksek enerjili sesler olup akustik travmaya ve yüksek frekans işitme kaybına sebep olabilmektedir. Kişilerin bu seslere maruz kalma süresi arttıkça patlama seslerinin, işitme sistemi üzerindeki olumsuz etkisi de artacaktır. Çalışmanın amacı, mesleği gereğince silah patlama gürültüsüne maruz kalan katılımcılarda, patlama gürültüsünün sebep olduğu yüksek frekans işitme kaybının ve akustik travmanın ortaya çıkıp çıkmadığını araştırmak, katılımcıların sağ ve sol kulak işitme eşiklerini karşılaştırarak patlama sesinin iki kulak işitme eşikleri arasında bir fark oluşturup oluşturmayacağını belirlemektir. Ayrıca diğer bir amaç, patlama gürültüsüne maruz kalma süresinin işitme kaybı üzerine etkisini, mesleki yılı 3-5 ile 10-15 yılları arasında olan 2 grup arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Mesleki hayatı 3-5 yıl arasında olan 50 kişi, mesleki hayatı 10-15 yıl arasında olan 50 kişi toplamda 100 kişinin, 125-8000Hz saf ses eşikleri ve timponogram değerleri incelenmiştir. Mesleki yılı 3-5 ile 10-15 yılları arasında olan 2 grup arasında 250-8000Hz frekans işitme eşiklerinin karşılaştırması sonucunda sağ kulakta 4000Hz; sol kulakta 4000Hz ve 8000Hz değerlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Mesleki yılı 3-5 yıl arası olan kişilerin sağ ve sol kulakta 250-8000Hz işitme eşiklerinin karşılaştırıldığı istatistiksel çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (p>0.05). Mesleki yılı 10-15 yıl arası olan kişilerin sağ ve sol kulaklarının 2000-4000-8000Hz işitme eşiklerinin ve SSO larının karşılaştırıldığı istatistiksel çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (p>0.05). Bu çalışma, topluma ve meslek hayatında silah kullanan kişilere patlama gürültüsünün işitme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmak ve bu konuda kişilerin bilinçlenmesi sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara kaynak niteliği taşıyabilir. Bu çalışma patlama gürültüsünün yüksek frekans işitme kaybına sebep olduğu ve maruz kalma süresinin yüksek frekans işitme kaybındaki artışa sebep olduğu belirlendi. Ancak işitme kaybı fizyolojisinin ve işitme kaybı oluşumunun bireysel değişkenliklerden etkilenip etkilenmediğini anlamak amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Nisan 2024 16:14
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Patlama Gürültüsüne Maruz Kalan Kişilerin Odyolojik Bulguları
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZER, Hayrunnisa
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gürültü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Akustik Travma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İşitme Kaybı
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
SUNAR, Füsun
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T21:01:00Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T21:01:00Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Gürültüye bağlı işitme kaybı prevelansı yüksek işitme kaybı türüdür. Maruz kalma türüne bağlı olarak kulak gürültüden 2 farklı şekilde zarar görür. Birincisi, düşük seviyeli gürültüye uzun süreli maruz kalmadır. İkincisi, 140 dB'yi aşan yüksek seviyeli, kısa süreli maruz kalmadır. Silah patlaması ani ve yüksek enerjili sesler olup akustik travmaya ve yüksek frekans işitme kaybına sebep olabilmektedir. Kişilerin bu seslere maruz kalma süresi arttıkça patlama seslerinin, işitme sistemi üzerindeki olumsuz etkisi de artacaktır. Çalışmanın amacı, mesleği gereğince silah patlama gürültüsüne maruz kalan katılımcılarda, patlama gürültüsünün sebep olduğu yüksek frekans işitme kaybının ve akustik travmanın ortaya çıkıp çıkmadığını araştırmak, katılımcıların sağ ve sol kulak işitme eşiklerini karşılaştırarak patlama sesinin iki kulak işitme eşikleri arasında bir fark oluşturup oluşturmayacağını belirlemektir. Ayrıca diğer bir amaç, patlama gürültüsüne maruz kalma süresinin işitme kaybı üzerine etkisini, mesleki yılı 3-5 ile 10-15 yılları arasında olan 2 grup arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Mesleki hayatı 3-5 yıl arasında olan 50 kişi, mesleki hayatı 10-15 yıl arasında olan 50 kişi toplamda 100 kişinin, 125-8000Hz saf ses eşikleri ve timponogram değerleri incelenmiştir. Mesleki yılı 3-5 ile 10-15 yılları arasında olan 2 grup arasında 250-8000Hz frekans işitme eşiklerinin karşılaştırması sonucunda sağ kulakta 4000Hz; sol kulakta 4000Hz ve 8000Hz değerlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Mesleki yılı 3-5 yıl arası olan kişilerin sağ ve sol kulakta 250-8000Hz işitme eşiklerinin karşılaştırıldığı istatistiksel çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (p>0.05). Mesleki yılı 10-15 yıl arası olan kişilerin sağ ve sol kulaklarının 2000-4000-8000Hz işitme eşiklerinin ve SSO larının karşılaştırıldığı istatistiksel çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (p>0.05). Bu çalışma, topluma ve meslek hayatında silah kullanan kişilere patlama gürültüsünün işitme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmak ve bu konuda kişilerin bilinçlenmesi sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara kaynak niteliği taşıyabilir. Bu çalışma patlama gürültüsünün yüksek frekans işitme kaybına sebep olduğu ve maruz kalma süresinin yüksek frekans işitme kaybındaki artışa sebep olduğu belirlendi. Ancak işitme kaybı fizyolojisinin ve işitme kaybı oluşumunun bireysel değişkenliklerden etkilenip etkilenmediğini anlamak amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5775
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms