Filoloji Alanında Uluslararası Araştırmalar

Elinizdeki bu çalışma ile Filoloji alanına ışık tutmak ve katkı sunmak hedeflenmiştir. Bu çalışma, Filoloji alanını bütün yönleriyle ortaya koyma iddiasında olmamakla birlikte, bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılara ve bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere kaynak olma ve bilimsel meraklılık uyandırma hedefi ile okurların istifadesine sunulmuştur. Bu çalışma farklı konularda alanında uzman değerli akademisyenlerin ve araştırmacıların katkıları ve akıcı üslupları ile kaleme alınmış olup Filoloji ile ilgilenen ve Filoloji çalışması yapan okurlar için kullanışlı bir kitap olacağı düşüncesindeyiz. “Arapçada Eş Anlamlılık ve Kelimeler Arasındaki Anlam Benzerliği” başlıklı bendenize ait bölümde, dilde eş anlamlı el-muterâdif kategorisinde yer alan kelime gruplarının, aslında yakın anlamlı el-muteḳârib olduğu ele alınmış, bu durumun Arapçada daha ön planda olduğu ve kelimelerin eş anlamlılıktan ziyade yakın anlamlı olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu kategoride yer alan kelimelerin; anlam, mana, derece, ölçü, miktar veya boyut gibi nitelik ve nicelik açısından farklılık gösterdiği ifade dilmiştir. Dildeki bu durum örneklerle izah edilerek konuya John Palmer ve Elizabeth Loftus’un “Palmer Deneyi” ile açıklık getirilmiştir. Safa KİRAZ’a ait olan “Abdullah B. Muhammed B. Muhammed Es-Sağîr’in “Ed-Durratu’s-Sakîle Fî Mâ Beyne’ş Şa’bi Ve’l-Kabîleti Ve’l-Fahzi Ve’l-Batni Ve’l-Fasîleti” Adlı Eserinin Tahkiki” başlıklı bölümde, yazma eserin tahkiki yapılmıştır. Çalışmada, müellifin eserini anlaşılır kılmak, hangi metod üzerinde tahkik edildiğini açıklamak, yazma eserin Es-Sağîr’e ait olduğunu saptamak şeklinde konular ön plana çıkmaktadır. Es-Sağîr’e ait olan bu eserin tahkiki, ilk kez yapılması ile ön plana çıkmaktadır. VI Mahmud HİLAL’e ait olan “EL-Ferîde Fî Taḥḳiḳi Ḥarfi Ḳad Adlı Eserinin Tahkiki” başlıklı bölümde, Emir Padişah’ın dönemine kadar olan süreçte belâgat ilmi açısından Ḳad harfi incelenmiş, bunun yanında ana unsur olan Emir Padişah’ın, İbni Hacib’in Kafiye kitabındaki Ḳad harfine getirdiği yorum ve açıklamaları, farklı nüshalar ve müstensihlerin ortaya koyduğu eserlerle karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve eksikler ile eklemeler tespit edilip dipnotlar ile açıklık getirilmiştir. Çalışma, o döneme ışık tutarak okurlaların bilgi sahibi olmasını hedeflemiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Nisan 2024 19:33
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Filoloji Alanında Uluslararası Araştırmalar
Yayın Türü
(dc.type)
Kitap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
CENGİZ, Saffet
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eş Anlam
Konu Başlıkları
(dc.subject)
El-Askerî
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Furûg
Konu Başlıkları
(dc.subject)
El-Muterâdif
Yayıncı
(dc.publisher)
EĞİTİM YAYINEVİ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T21:21:33Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T21:21:33Z
Açıklama
(dc.description)
Synonyms abound in all languages and may differ within and between languages. The issue of whether there is a synonym in language is still a matter of debate. Whether there is a synonymy in the language is still a matter of debate. For this reason, both researchers and linguists are divided into two groups: those who argue that there is close meaning in language not synonym, and those who do not consider synonymy in language as a problem. This dissident is not just a former dispute and remains today. Actually, this situation was an old problem for linguists who have written many works to clarify. The ancient Arabs knew the difference between synonyms innately, as they learned them from their surroundings, but for the non-Arabs, they need someone to explain it to them such as Abu Hilal al-Askari. As well as Abu Hilal al-Askari who conducted research and examination on this issue that İbnu'l-Arabî, Câhiz, Kutrub, al-Kilâbî, Asmaî, İbnu's-Sikkît, es-Sicistânî, ez-Zeccâc, İbni Cinnî, İbni Fâris, al-Cezâirî. Synonyms words that exist in the language narrow the language in terms of word diversity. In this study it is discussed that is seen more clearly in Arabic which has a long history. In this study, we also expressed how synonyms have an impact on the language, their presence in the language and the approaches of linguists towards the issue. It was found, through the methodological investigation of the ideas and studies of Ebȗ Hilâl el-'Askerî etc. who conducted research and examination on this issue, that words with the status of a synonym in the language are actually near-synonyms and they restrict the the lexical diversity of the language. The study is expected to shed light on the issue and contribute to the literature in this regard.
ISBN
(dc.identifier.isbn)
9786258341423
Özet
(dc.description.abstract)
Elinizdeki bu çalışma ile Filoloji alanına ışık tutmak ve katkı sunmak hedeflenmiştir. Bu çalışma, Filoloji alanını bütün yönleriyle ortaya koyma iddiasında olmamakla birlikte, bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılara ve bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere kaynak olma ve bilimsel meraklılık uyandırma hedefi ile okurların istifadesine sunulmuştur. Bu çalışma farklı konularda alanında uzman değerli akademisyenlerin ve araştırmacıların katkıları ve akıcı üslupları ile kaleme alınmış olup Filoloji ile ilgilenen ve Filoloji çalışması yapan okurlar için kullanışlı bir kitap olacağı düşüncesindeyiz. “Arapçada Eş Anlamlılık ve Kelimeler Arasındaki Anlam Benzerliği” başlıklı bendenize ait bölümde, dilde eş anlamlı el-muterâdif kategorisinde yer alan kelime gruplarının, aslında yakın anlamlı el-muteḳârib olduğu ele alınmış, bu durumun Arapçada daha ön planda olduğu ve kelimelerin eş anlamlılıktan ziyade yakın anlamlı olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu kategoride yer alan kelimelerin; anlam, mana, derece, ölçü, miktar veya boyut gibi nitelik ve nicelik açısından farklılık gösterdiği ifade dilmiştir. Dildeki bu durum örneklerle izah edilerek konuya John Palmer ve Elizabeth Loftus’un “Palmer Deneyi” ile açıklık getirilmiştir. Safa KİRAZ’a ait olan “Abdullah B. Muhammed B. Muhammed Es-Sağîr’in “Ed-Durratu’s-Sakîle Fî Mâ Beyne’ş Şa’bi Ve’l-Kabîleti Ve’l-Fahzi Ve’l-Batni Ve’l-Fasîleti” Adlı Eserinin Tahkiki” başlıklı bölümde, yazma eserin tahkiki yapılmıştır. Çalışmada, müellifin eserini anlaşılır kılmak, hangi metod üzerinde tahkik edildiğini açıklamak, yazma eserin Es-Sağîr’e ait olduğunu saptamak şeklinde konular ön plana çıkmaktadır. Es-Sağîr’e ait olan bu eserin tahkiki, ilk kez yapılması ile ön plana çıkmaktadır. VI Mahmud HİLAL’e ait olan “EL-Ferîde Fî Taḥḳiḳi Ḥarfi Ḳad Adlı Eserinin Tahkiki” başlıklı bölümde, Emir Padişah’ın dönemine kadar olan süreçte belâgat ilmi açısından Ḳad harfi incelenmiş, bunun yanında ana unsur olan Emir Padişah’ın, İbni Hacib’in Kafiye kitabındaki Ḳad harfine getirdiği yorum ve açıklamaları, farklı nüshalar ve müstensihlerin ortaya koyduğu eserlerle karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve eksikler ile eklemeler tespit edilip dipnotlar ile açıklık getirilmiştir. Çalışma, o döneme ışık tutarak okurlaların bilgi sahibi olmasını hedeflemiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Sponsor-Yayıncı
(dc.description.sponsorship)
EĞİTİM YAYINEVİ
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5783
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms