Recent Submissions

 • İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi 

  DÖNDÜREN, Hamdi (Erkam Yayınları, 2014)
  Prof. Dr. Hamdi Döndüren'den İslami ölçülerle ticaretin nasıl yapılacağına dair 100 soru, 100 cevap Hayatın türlü gaileleri arasında inancımı korumalıyım. Bunun için teknik ayrıntılara girmeyen bir kitaba müracaat etmeliyim. ...
 • İslam Hukukuna Giriş 

  DÖNDÜREN, Hamdi (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2017-04)
  Kur’an ve sünnete dayanan İslâm hukuku dünya nüfusunun önemli bir kesiminde 14 yüzyıldan fazla bir süreyle uygulanmış, işlenmiş, üzerinde çeşitli dillerde binlerce eser yazılmış bir hukuk koludur. Bu hukukta evrensel ...
 • İktisat Tarihi Açısından Vakıflar 

  ÇİZAKÇA, Murat (Vakıflar Dergisi, 2019)
  Bu makale İslam dünyasında vakıfların ortaya çıkısından günümüzdeki en son gelişmelere kadar bu çok önemli kurumun geçirmiş olduğu evreleri incelemektedir. Ayrıca Bati dünyasındaki son durumlar da ele alınmakta ve sonuç ...
 • İslam Dünyasında Vakıflar 

  ÇİZAKÇA, Murat (KTO Karatay Üniversitesi, 2017-04)
 • Kur'an ve Sünnete Göre Güncel Fıkhi Meseleler 

  DÖNDÜREN, Hamdi (Erkam Yayınları, 2016)
  Elinizdeki eserde, iman esasları, helâl ve haram, ibadetler, namaz, oruç, hac, zekât, aile hayatı, evlenme, boşanma, aile fertlerinin karşılıklı hak ve görevleri, alış veriş, ticaret, faiz, ortaklıklar, borsa, bankacılık, ...
 • Eine komperative und kritische Analyse islamischer Stiftungen 

  ÇİZAKÇA, Murat (DE GRUYTER OLDENBOURG, 2018-02-02)
  The tradition of pious Islamic foundations goes back several centuries, they can be regarded as civil society organisations avant la lettre. After colonial politics and post-colonial modernisation efforts led to their ...
 • Financing the Development of Old Waqf Properties 

  ÇİZAKÇA, Murat (Kuala Lumpur: Palgrave MacMillan, 2016)
  his book presents successful case studies in Muslim and Muslim minority countries that have revolutionized the redevelopment of idle waqf properties into productive land trusts. The revival of this institution over the ...
 • Merging Waqf And Sukuk: Should We Or Shouldn’t We? 

  ÇİZAKÇA, Murat (Global Waqf Conference, 2016-09)
  Awqaf New Zealand, an Islamic NGO operating in New Zealand, recently identified sukuk as a tool to finance large awqaf farms to supply livestock and food for the pilgrimage and zakat al-fitr.2 Thus, we are witnessing here ...
 • Faiz ve Kar Payı Oranlarının Kıyaslanması; Kuveyt Türk Örneği 

  ALIM, Hasan Basri; GÜNDÜZ, Mehmet Akif; OKKA, Osman (Pazıl Reklam, Danışmanlık, Matbaa ve Organizasyon, 2019-04)
  Faiz, İslam dininin yasakları arasında, temel yasaklardan birisi olarak yer almaktadır. Faizli işlemlerden uzak durmak isteyen insanlar için günümüzde katılım bankaları olarak adlandırılan bazı bankalar işlemlerini faizden ...